NHÀ NGHỈ ĐẠT CHUẨN

HUYỆN CHÂU ĐỨC

NHÀ NGHỈ XẾP HẠNG:
Tài Thông
Địa chỉ: Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0983575606
Yên Bình
Địa chỉ: 01C1 Ngô Quyền, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0913608348
Lê Toàn 2
Địa chỉ: 182 Lê Lợi, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0909748101
Thành Đạt 
Địa chỉ: 53/7 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0938265887
Không Quên
Địa chỉ: Ấp Đức Trung, Xã Bình Ba, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0989172977
Phương Nhi 
Địa chỉ: Ấp Vĩnh Bình, Xã Bình Giã, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0938337913
Ngọc Diệp 1 
Địa chỉ: Đường số 1, Hữu Phúc, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0979382659
Phát Đạt 
Địa chỉ: Lê Lợi, tổ7, KP3, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0933100312
Lê Toàn
Địa chỉ: Phú Giao 2, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0254. 6293266
Kim Long
Địa chỉ: Thành Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 01225108436
Thanh Xuân
Địa chỉ: Thôn Quảng Thành 1, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0933444716
Tấn Tài
Địa chỉ: Thôn Sơn Lập, Xã Sơn Bình, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0933773477
Thanh Sang
Địa chỉ: Thôn Sông Cầu, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0933434139
Ngọc Điệp
Địa chỉ: Thôn Suối Nghệ, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0909736229
Kim Thành
Địa chỉ: Thôn Tam Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0966446366
Ngọc Lan
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Bàu Chinh, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0913758325
232
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Bàu Chinh, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0917638777
9999
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Bàu Chinh, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0254. 3914386
Kiến Thức 
Địa chỉ: Thôn Tân Xuân, Xã Bàu Chinh, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0975987990
Minh Thư
Địa chỉ: Thôn Tân Xuân, Xã Bàu Chinh, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0907445034
Hương Lan
Địa chỉ: Thôn Xuân Tân, Xã Xuân Sơn, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0989208713
Ngọc Diệp
Địa chỉ: Tổ 15, Thôn Sông Cầu, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0939878332
Minh Phúc 
Địa chỉ: Tổ 19, Thôn Hưng Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức
35 
Địa chỉ: Tổ 3, Lê Hồng Phong, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 01223857733
Hoàng Long
Địa chỉ: Tổ 38, Hòang Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0973334493
379
Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Kim Giao, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0908509745
Ngã Ba Cô đơn 
Địa chỉ: Tổ 5, Thôn Quảng Phú, Xã Đá Bạc, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0977446910
279
Địa chỉ: Tổ 6, KP6, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0254. 3914376
Phúc Đạt
Địa chỉ: Tổ 7, Khu phố 2, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0254. 3962179
Thúy Dũng 
Địa chỉ: Tổ 8, thôn Xuân Tân, Xã Xuân Sơn, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0989424746
Hoa Mai
Địa chỉ: Tổ 92, Thạch Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0918850417
Thanh Hiền
Địa chỉ: Tổ 92, Thạch Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 01636209424
Tám Vàng
Địa chỉ: Tổ1, thôn Sơn Hòa, Xã Xuân Sơn, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0938630943
Bình Giã
Địa chỉ: Tổ5, Ấp Vĩnh Bình, Xã Bình Giã, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0913673609
315
Địa chỉ: Tổ5, KP2, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 02543881953
Trần Lời
Địa chỉ: Tổ5, KP2, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0979603881

NHÀ NGHỈ CHƯA XẾP HẠNG:
Ngọc Thủy
Địa chỉ: Ấp Kim Giao, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức
Phú Đông 
Địa chỉ: Ấp Kim Giao, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức
Điện thoại: 0913755552