HUYỆN CÔN ĐẢO

HUYỆN CÔN ĐẢO

NHÀ NGHỈ ĐẠT CHUẨN:
Hồng Ngọc
Địa chỉ: 13 Nguyễn An Ninh, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0254. 3830417
Thanh Xuân
Địa chỉ: 44 Tôn Đức Thắng, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0254. 3830261
Phương Thảo
Địa chỉ: 06B Trần Phú, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0254. 3830526
Tân An
Địa chỉ: Lê Duẩn, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0907844747
Xuân Anh
Địa chỉ: Nguyễn Đức Thuận, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0254. 3830738
Tiến Tú
Địa chỉ: Nguyễn Duy Trinh, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0254. 3830339
Nhật Thảo
Địa chỉ: Nguyễn Huệ, Khu 5, Huyện Côn Đảo
Phương Vy
Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0254.3508587
Khánh Linh
Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0254. 3608018
Thái Hòa 1
Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0913174092
Thái Hòa 2
Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0913174092
Uyên House
Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0938150824
Ba Đoàn 1
Địa chỉ: Tôn Đức Thắng, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0254. 3830181
Sala 
Địa chỉ: Tôn Đức Thắng, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0919232786
Thanh Long
Địa chỉ: Tôn Đức Thắng, Huyện Côn Đảo 
Điện thoại: 0254. 3830107
Thanh Ngọc
Địa chỉ: Tôn Đức Thắng, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0254. 3830219

NHÀ NGHỈ XẾP HẠNG:
Sea Travel 
Địa chỉ: 06 Nguyễn Đức Thuận, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0254. 3630978
ATC 
Địa chỉ: 08 Tôn Đức Thắng, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0254. 3830666
An Khánh
Địa chỉ: Khu 5 Nguyễn Huệ, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0254. 3908089
An Lộc
Địa chỉ: Khu 8 Trần Phú, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0904339068
Thanh Hà
Địa chỉ: Khu 9 Nguyễn Văn Cừ, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0254. 3630444
T&T
Địa chỉ: Khu N7 Phạm Văn Đồng, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0254. 3830570
Hồng Nhân
Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0907555106