HUYỆN LONG ĐIỀN

HUYỆN LONG ĐIỀN

NHÀ NGHỈ ĐẠT CHUẨN:
Tây Hồ
Địa chỉ: 37, KP Hải Bình, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0909790479
Thanh Hiền
Địa chỉ: F4, Ấp Phước Hữu, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0903238207
Nam Giang
Địa chỉ: KP Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 01646244247
Xuân Mai
Địa chỉ: Tổ 10, KP Long Bình, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0963922569
Bảo Lộc
Địa chỉ: Tổ 13 An Thạnh, Xã An Ngãi, Huyện Long Điền
Điện thoại: 01229161693
Cây Sung
Địa chỉ: Tổ 39/10 Ấp Hải Phong, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3505953

NHÀ NGHỈ XẾP HẠNG:
72
Địa chỉ: Tổ 30/12 , KP Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3843805
Mỹ Hương
Địa chỉ: 15 Tổ 17 Lò Vôi, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0969012065
Kim Thoa
Địa chỉ: 18 Ô 3 KP Hải Phong, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 01285779929
Tiến Đạt
Địa chỉ: 18/14 Ô 5, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3868082
Bình An
Địa chỉ: 18/25 Ô5 Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 01223679920
Thu Hà
Địa chỉ: 19/41 Ô 5 KP Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0933543102
Thái Tuấn
Địa chỉ: 19142, Ô 5 KP Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0979597399
Bé Uyên
Địa chỉ: 43/64 Ô 4 KP Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 01227348766
Thảo Hiền
Địa chỉ: 05, KP Hải Sơn, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0933961936
Hoàng Gia CJ
Địa chỉ: 54/Ô 5 Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3661689
Long Điền
Địa chỉ: A18 Dương Bạch Mai, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0934107129
Minh Huy
Địa chỉ: A21, Phước Hòa, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0976389197
Phương Anh
Địa chỉ: A5, KP Long Bình, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3651279
Ngọc Sương
Địa chỉ: Ấp Hải Bình, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0918005671
Vân Châu
Địa chỉ: C12 KP Long Bình, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0939036103
Hoàng Ngọc
Địa chỉ: C16, KP Nam Hải, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền
Điện thoại: 01246993939
Kim Ngân
Địa chỉ: Cao ốc Ocean View Maner, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0908239856
Thanh Sang
Địa chỉ: F1, Ấp Phước Hòa, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3672399
Phương Anh 2
Địa chỉ: H17, KP Long Bình, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3864368
Hương Sứ
Địa chỉ: Hải Bình, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0908655285
Tổng Cty Bason
Địa chỉ: Hai Bà Trưng, KP Hải Phong, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3663696
Thúy An
Địa chỉ: Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0938303840
Nam Long
Địa chỉ: Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3867374
Cát Tường
Địa chỉ: K1, K2 KP Long Hiệp, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0939036103
Thương Thúy
Địa chỉ: KP Hải Sơn, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3867103
Anh Bình
Địa chỉ: KP Hải Bình, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0906787980
Ngọc Tiên
Địa chỉ: KP Hải Bình, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0928341739
Trà My
Địa chỉ: KP Hải Bình, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 36745
Quốc Anh
Địa chỉ: KP Hải Hòa, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0906626999
Anh Thư
Địa chỉ: KP Hải Sơn, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0908237257
Cây Bàng
Địa chỉ: KP Hải Sơn, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0982606046
Hoa Sữa
Địa chỉ: KP Hải Sơn, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0902973546
Như Ý
Địa chỉ: KP Hải Sơn, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3868287
Hải Dương
Địa chỉ: KP Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 01212425894
Phương Anh
Địa chỉ: KP Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3843657
Gia Long
Địa chỉ: KP Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0903210487
Tuấn Kiệt
Địa chỉ: KP Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0933904989
Yến
Địa chỉ: KP Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 386846
Hoàng Trang
Địa chỉ: KP Long Bình, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0934141433
Long Tiến
Địa chỉ: KP, Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 2474199
Kim Oanh
Địa chỉ: Lô 21, 22, 23 Phước Hòa, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3673968
298
Địa chỉ: Long Hải , Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3868648
Mai Anh
Địa chỉ: Tổ 14 16/4, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3868046
Ý Nhi
Địa chỉ: Tổ 15, KP Hải Phong 1, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3868868
LENA
Địa chỉ: Tổ 17 KP Hải Bình, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0913381410
Hoa Quỳnh
Địa chỉ: Tổ 17, Ấp Lò Vôi, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3674667
Anh Đào
Địa chỉ: Tổ 17/14 KP Hải Sơn, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0907008486
Kiệt
Địa chỉ: Tổ 18/25 KP Hải Sơn, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 01267779339
Thúy Phương
Địa chỉ: Tổ 18/6 Ô 5 Hải Sơn, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3868534
Gia Long
Địa chỉ: Tổ 19, KP Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3661894
2001
Địa chỉ: Tổ 2, KP Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0909842584
Đức Hưng
Địa chỉ: Tổ 2, KP Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3662188
Sinh Đôi
Địa chỉ: Tổ 2, KP Lan Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0908050824
Tuấn Nghĩa
Địa chỉ: Tổ 20/73 , KP Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3661726
Phương Trinh
Địa chỉ: Tổ 21, KP Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0919553063
Hải Nam
Địa chỉ: Tổ 35 Ô 4 KP Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3661857
Thanh Thủy
Địa chỉ: Tổ 39/26 Hải Phong 1, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 01264505055
Thanh Việt
Địa chỉ: Tổ 4 KP Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0918140509
Thạch Sơn
Địa chỉ: Tổ 4, KP Long Hiệp, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0901663627
Cây Bàng
Địa chỉ: Tổ 40/5 KP Hải Phong 1, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3843455
Na Ny
Địa chỉ: Tổ 41/2 Ấp Hải Phong 1, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0988335844
Tiến Phúc Tổ
Địa chỉ: 43/329 KP, Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 01217147769
Hải Đăng
Địa chỉ: Tổ 6 KP Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0937666297
Thúy Lan
Địa chỉ: Tổ II, KP Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3663567