HUYỆN TÂN THÀNH

HUYỆN TÂN THÀNH

NHÀ NGHỈ ĐẠT CHUẨN:
Thanh Thảo
Địa chỉ: Phước Lập , Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3893307

NHÀ NGHỈ XẾP HẠNG:
Thanh Hoa
Địa chỉ: 11 Lô A, TTTM , Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0913829092
Đất Cảng
Địa chỉ: 18 Lô E, TTTM , Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0913359353
Hải Dương
Địa chỉ: 23-24, KTĐC Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0984446100
Việt II
Địa chỉ: 25A, TTTM, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0932586597
Chí Linh
Địa chỉ: 27 khu B, Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0912989750
Đại Dương
Địa chỉ: 31A, ấp Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0987686990
Thiên Thanh
Địa chỉ: 45 Ngô Gia Tự, Ngọc Hà, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 02543893895
Đông Nam 1
Địa chỉ: A32, Ấp Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0907105795
Đông Nam 2
Địa chỉ: A32, Ấp Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 36292933
Á Châu
Địa chỉ: A43, Tân Phước, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3923332
Phương Nam
Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tóc Tiến, Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3897903
Gia Linh
Địa chỉ: Ấp 3, Xã Sông Xoài, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 2475351
Sông Xoài
Địa chỉ: Ấp 3, Xã Sông Xoài, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0964630006
Vườn Xoài
Địa chỉ: Ấp 3, Xã Sông Xoài, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01677224337
Xao Xuyến
Địa chỉ: Ấp 3, Xã Tóc Tiên, Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0907642542
Suối Nhum
Địa chỉ: Ấp 5, Hắc Dịch, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0933028959
Hoàng Vũ
Địa chỉ: Ấp Bến Đình, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0902382387
Hoàng Ngọc
Địa chỉ: Ấp Cát Hải, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0983859779
Khánh Uyên
Địa chỉ: Ấp Hải Sơn, Xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0933571391
Khánh Vân
Địa chỉ: Ấp Hải Sơn, Xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0933571391
Phương Đông
Địa chỉ: Ấp Phú Hà, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0937200111
Thanh Hà
Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01652425397
Đức Anh
Địa chỉ: Ấp Phước Hưng, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0967186499
Phú Hưng Phát
Địa chỉ: Ấp Phước Hưng, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0937305916
Sao Mai
Địa chỉ: Ấp Phước Hưng, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0903085454
Thanh Phương
Địa chỉ: Ấp Phước Hưng, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3876032
Hoàng Phương
Địa chỉ: Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3932103
Hồng Tân
Địa chỉ: Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0976088531
Hùng Vương
Địa chỉ: Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0979877647
Khải Linh
Địa chỉ: Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0907814357
Ngọc Lan
Địa chỉ: Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0918182286
Sao Hân
Địa chỉ: Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0937254069
Anh Đức
Địa chỉ: Ấp Phước Tấn, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0902303703
Lộc An
Địa chỉ: Ấp Phước Tấn, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0939768468
Tân Hòa
Địa chỉ: Ấp Phước Tấn, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0903064007
Minh Châu
Địa chỉ: Ấp Phước Trung, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0907928182
Thúy Anh
Địa chỉ: Ấp Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01218123150
Thanh Nhung
Địa chỉ: Ấp Tân Lễ A , Xã Châu Pha, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0918130434
Lê Nguyễn
Địa chỉ: Ấp Tân Lộc, Xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01659084359
Thanh Thủy
Địa chỉ: Ấp Tân Lộc, Xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0908706033
Thiên Hương
Địa chỉ: Ấp Tân Lộc, Xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0933029545
Thanh Bình
Địa chỉ: Ấp Thị Vải, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0901620345
Thanh Bình
Địa chỉ: Ấp Thị Vải, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0932315888
Hùng Cường
Địa chỉ: Ấp Trảng Cát, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0935925573
Văn Minh
Địa chỉ: Ấp Trảng Cát, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3948778
Phú Quang
Địa chỉ: C18,19,QL 51, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3922649
Bảo Trâm
Địa chỉ: C21, Tân Phước, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0934121108
Mỹ Ngọc
Địa chỉ: C26, Tổ 2, Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3876216
Tiến Đạt
Địa chỉ: C39 Khu nhà ở Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0913141618
Long Vũ I
Địa chỉ: C39, Khu nhà ở, Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0931299916
Thanh Thanh Bình
Địa chỉ: Cát Hải, Tân Hải, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0902671679
Xanh
Địa chỉ: Khu 2, Ngọc Hà, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01685099993
Thùy Vân
Địa chỉ: KP Ngọc Hà, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01292173132
Anh Khoa
Địa chỉ: Kp Quảng Phú, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0908682081
Sơn Thủy
Địa chỉ: Kp Quảng Phú, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3392111
Vũ Hồng
Địa chỉ: Lô 11-12A7, Tân Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0915541639
Thanh Thanh
Địa chỉ: Lô 30A, TTTM, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3876412
RiTa
Địa chỉ: Lô A, số 4, TTPM, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0913873416
An Phú Thịnh
Địa chỉ: Lô B6, Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3922368
Thái Phong
Địa chỉ: Lô C36, Ấp Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 39337137
Long Hải I
Địa chỉ: Lô C45, Tân Phước, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0909545501
Phi Nhung
Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Tân Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0903763585
Hoa Hồng
Địa chỉ: Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01683913070
Thiên Ân
Địa chỉ: QL 51, Ấp Mỹ Tâm, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3899053
Thanh Thúy
Địa chỉ: QL 51, Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3894905
Phương Châu
Địa chỉ: Quảng Phú, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0913767011
Phượng Hoàng
Địa chỉ: Quảng Phú, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0908873845
Phúc Hương
Địa chỉ: Suối Nhum, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3945516
Đức Hoa
Địa chỉ: Tân Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0908805969
Minh Đức
Địa chỉ: Tân Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0978667440
Thanh Thảo
Địa chỉ: Tân Phú, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Tân Hải
Địa chỉ: Thôn Láng Cát, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01645162637
Thái Phong
Địa chỉ: Thôn Láng Cát, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0901660739
Kiều Anh
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Châu Pha, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0976523404
Hồng Phúc
Địa chỉ: Tổ 1, Ấp 1, Tóc Tiên, Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01227412467
Minh Sơn
Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0902444699
Số 9
Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 32217249
Lesco Resort
Địa chỉ: Tổ 11, Thôn Tân Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3893823
Hương Trà
Địa chỉ: Tổ 16, Ấp Phước Hưng, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3899151
Thái Học
Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Phú Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0981404109
Lê Thanh Hà
Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Phú Thanh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01652425397
Hoàng Phát
Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Tân Lễ B, Xã Châu Pha, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0937854344
An Sinh
Địa chỉ: Tổ 2, Tân Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0902992279
Thịnh Phát
Địa chỉ: Tổ 6, TĐC Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01697404846
Thanh Thảo 2
Địa chỉ: Tổ 9, Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0946395337
Bảy Củi
Địa chỉ: Tổ 9, Ấp Phước Tấn, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 09852281999
Đức Phương
Địa chỉ: Tổ 9, Ấp Phước Tấn, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
Thanh Hiền
Địa chỉ: Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0918005335