HUYỆN XUYÊN MỘC

HUYỆN XUYÊN MỘC

NHÀ NGHỈ XẾP HẠNG:
Thanh Tuyền
Địa chỉ: Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 01697314647
Phương Đạt
Địa chỉ: 13/4 Ấp Thạnh Sơn 2A, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0916965289
Phước Hương
Địa chỉ: 131 Quốc lộ 55, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0254. 3771501
Bờ Hồ
Địa chỉ: 147/11 KP Phước Lộc, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0254. 3874174     
Hoa Đăng
Địa chỉ: 206/13 Huỳnh Minh Thạnh, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0916515279
Kỳ Duyên 2
Địa chỉ: 256/2 Ấp Việt Kiều, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0932606127
Đồng Nhất
Địa chỉ: 278 Huỳnh Minh Thạnh, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0254. 3872872
Đại Ngọc
Địa chỉ: 41/16 KP Phước Tiến, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0989874228
Hoàng Vân
Địa chỉ: 8/4 Ấp Thạnh Sơn 2A, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0937717768
Kỳ Duyên
Địa chỉ: 95/11 KP Phước Tiến, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0254. 3779284
Yến Vy
Địa chỉ: Ấp 2 Đông, Xã Bàu Lâm, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 01887890979
Rêu Phong
Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bưng Riềng, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 01699521850
Ngọc Lan
Địa chỉ: Ấp 3, Xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0254. 3873939
Bưng Riềng
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Bưng Riềng, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0934131517
Chính Thái
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0988840059
Hoa Hồng
Địa chỉ: Ấp 5, Xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0254. 3873324
Quốc Thắng
Địa chỉ: Ấp Bàu Sôi, Xã Tân Lâm, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0975492909
Mỹ Kim
Địa chỉ: Ấp Bình An, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0977441218
Anh Khoa
Địa chỉ: Ấp Bình Hải, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0978988910
Lộc Nam
Địa chỉ: Ấp Bình Tiến, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0913608405
Dung Tạo
Địa chỉ: Ấp Bình Trang, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0916804008
Hoàng Chánh Trí
Địa chỉ: Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0254. 3776688
Gia Bảo
Địa chỉ: Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0902353486
Lê Minh
Địa chỉ: Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0913607640
Phương Tú
Địa chỉ: Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0918062201
T & T
Địa chỉ: Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0254. 3782345
Trang Nhã
Địa chỉ: Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0933895090
Gia Huân
Địa chỉ: Ấp Khu 1, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 01686009239
Ô Kìa
Địa chỉ: Ấp Khu 1, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0919300038
Anh Thư
Địa chỉ: Ấp Láng Găng, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0963582100
Đức Tài
Địa chỉ: 68 Ấp Nhân Tâm, Xã Xuyên Mộc, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0908070717
Hoàng Lan
Địa chỉ: Ấp Phú Lộc, Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0945919898
Ngọc Thúy
Địa chỉ: Ấp Phú Quý, Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0988624694
108
Địa chỉ: Ấp Phú Tài, Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 01253010360
178
Địa chỉ: Ấp Phú Tâm, Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0933121625
Vân Vân
Địa chỉ: Ấp Phú Tâm, Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 01655055061
72
Địa chỉ: Ấp Thanh Bình 1, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 01683996275
Oanh Nguyên
Địa chỉ: Ấp Thanh Bình 1, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0918140447
Thiên Thanh
Địa chỉ: Ấp Thanh Bình 1, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0122828668
Lợi Sanh
Địa chỉ: Ấp Thanh Bình 2, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0914520033
Anh Thư
Địa chỉ: Ấp Thạnh Sơn 2A, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0909222213
Chính Thái
Địa chỉ: Ấp Thạnh Sơn 2A, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0918849192
Mỹ Dung
Địa chỉ: Ấp Thạnh Sơn 2A, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0933022710
Thùy Dương
Địa chỉ: Ấp Thạnh Sơn 2A, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0979885562
Trường Hải
Địa chỉ: Ấp Thạnh Sơn 2A, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0254. 3875039
Cát Vượng
Địa chỉ: Ấp Thạnh Sơn 2B, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0254. 3770666
Hồng Nhung
Địa chỉ: KP Phước Lộc, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0983101229
Hoàng Hải 1
Địa chỉ: Phước An, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0933552243
Ngọc Yến
Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0903362419
Hoa Biển
Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0254. 3782279
Hoa Lan
Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0254. 3875698
Nhật Phương
Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Khu 1, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0254. 3871120
Vĩnh Phú
Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 01234712758
Thiên Phú
Địa chỉ: Tổ 4, KP Xóm Rẫy, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0932772665
Hương Tuyết
Địa chỉ: Tổ 7, Ấp Trang Định, Xã Bông Trang, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0919035844
Hùng Nga
Địa chỉ: Tổ 9, Ấp 3, Xã Bàu Lâm, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0987789483
Thanh Phương
Địa chỉ: Tổ1, Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0937227758
Back Packer
Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 01217998087
Hoàng Hải 2
Địa chỉ: Xóm Rẫy, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0933552243