NHÀ TRÒN BÀ RỊA

NHÀ TRÒN BÀ RỊA

Nhà Tròn Bà Rịa được xây dựng từ thời Pháp, kiến trúc chính là tháp nước hình tròn có mái che, phía dưới là nhà làm việc tạo thành chân đế.
Tại đây, ngày 28/05/1945, cờ Cách mạng đã được treo trên đỉnh tháp, hàng vạn nhân dân trong tỉnh tổ chức mít tinh, khởi nghĩa giành chính quyền từ tay thực dân Pháp và tay sai. Ngày 01/05/1975, Thị ủy Bà Rịa tổ chức mít tinh tại Nhà Tròn mừng chiến thắng đất nước hoàn toàn giải phóng. Nhà Tròn Bà Rịa được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia ngày 05/06/1987.
Giao lộ Cách Mạng Tháng Tám và 17/4, xã Long Hương, TP. Bà Rịa