Quy định về mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quy định về mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 842/QĐ-BCT ngày 16/03/2020 ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.
Theo đó, hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương được thực hiện trong 15 lĩnh vực bao gồm: an toàn thực phẩm; mặt hàng khí;… hoạt động tham gia chuỗi phân phối sản phẩm ngoài nước; tư vấn về đầu tư các loại nguồn điện; hoạt động khuyến công; hoạt động cụm công nghiệp; cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng; hỗ trợ tư vấn đầu tư, phát triển lĩnh vực hóa chất; hỗ trợ xuất khẩu; xúc tiến đầu tư phát triển; ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại; công nghiệp; phòng vệ thương mại.
Công nghiệp là 01 trong 15 lĩnh vực được tư vấn hỗ trợ.
Đối tượng được công nhận là công dân Việt Nam, lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, tổ chức tư vấn đáp ứng đủ các quy định về tiêu chí chung và tiêu chí chuyên biệt đối với từng lĩnh vực tư vấn ngành CôngTthương theo Quyết định số 842/QĐ-BCT ngày 16/03/2020 của Bộ Công Thương.
Hồ sơ đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương của các cá nhân, tổ chức tư vấn được thực hiện theo quy định tại điểm b và điểm c, Khoản 4, Điều 13 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Các cá nhân, tổ chức tư vấn có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp đến Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương theo địa chỉ số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ website: www.arit.gov.vn.
Cảnh Toàn – P.QLCN