Thông tin thị trường
 • 09:59, Thứ hai, 22/02/2021

  Xây dựng phương án phòng ngừa sự cố tràn dầu

  Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu theo quy định của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 15/2020/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN 01:2020/BCT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công Thương.

 • 09:56, Thứ hai, 22/02/2021

  Giảm 29 loại phí, lệ phí kể từ ngày 01/01/2021

  Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2020 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

 • 09:54, Thứ hai, 22/02/2021

  Quy định về mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

 • 09:51, Thứ hai, 22/02/2021

  Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới

  Trong thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, tạo được những chuyển biến rõ rệt, tích cực trên toàn diện các lĩnh vực. Thể chế quản lý an toàn thực phẩm tiếp tục hoàn thiện, phù hợp với thông lệ quốc tế.

 • 09:49, Thứ hai, 22/02/2021

  Quy định về mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 842/QĐ-BCT ngày 16/03/2020 ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.

 • 09:47, Thứ hai, 22/02/2021

  Tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa

  Ngày 12/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 224/CĐ-TTg về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra.

 • 09:44, Thứ hai, 22/02/2021

  Thuế quang nhập khẩu Ôtô đã qua sử dụng theo hiệp định CPTTP

  Ngày 22/01/2020, Bộ Trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 04/2020/TT-BCT bao gồm 9 điều với nội dung quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTTP) và chính thức có hiệu lực từ ngày 5/3/2020.