• 10:00, Thứ tư, 17/04/2019

  THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

  Lượng khách:-Toàn tỉnh đón và phục vụ khoảng 3.075.000 lượt khách, tăng 28% so với cùng kỳ.+ Trong đó khách lưu trú tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đạt khoảng 1.01 triệu lượt, đạt 28,62 % kế hoạch năm; tăng 16,2 %  so với cùng kỳ. + Riêng khách quốc tế lưu trú đón khoảng 130.400 lượt, ...

 • 13:22, Thứ ba, 02/10/2018

  THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

  Lượng khách:-Toàn tỉnh đón và phục vụ khoảng 10.330.000 lượt khách.+ Trong đó khách lưu trú tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đạt khoảng 2.670.000 lượt, đạt 86,14 % kế hoạch năm; tăng 12,3 %  so với cùng kỳ. + Riêng khách quốc tế lưu trú đón khoảng 328.400 ...

 • 10:32, Thứ tư, 04/07/2018

  THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

  Lượng khách:
  -Toàn tỉnh đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách.
  + Trong đó khách lưu trú tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đạt khoảng 1,78 triệu lượt, đạt 57,4 % kế hoạch năm; tăng 13,1 % so với cùng kỳ. 
  + Riêng khách quốc tế lưu trú đón khoảng 228.000 lượt, đạt 53,8% kế hoạch năm ; tăng 14,4 % so với cùng kỳ. 

 • 09:46, Thứ sáu, 02/03/2018

  THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH NĂM 2017

  Năm 2017 Tổng lượng khách đến tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tăng trên 20%. Trong đó tổng lượng khách lưu trú  là 2,79 triệu lượt, đạt  105,3 % kế hoạch năm, tăng 11,3 % so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế lưu trú là 363 ngàn lượt, đạt 106,8% kế hoạch năm, tăng 14,7 % so ...

 • 09:15, Thứ năm, 26/10/2017

  THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

  + Toàn tỉnh đón và phục vụ khoảng trên 7 triệu lượt khách, trong đó:- Tổng lượng khách lưu trú ước khoảng 2,37triệu lượt đạt 89,67% kế hoạch năm, tăng 10,4% so với cùng kỳ.- Khách quốc tế lưu trú là 289 ngàn lượt đạt 85,03 % kế hoạch năm  tăng 11,8% so với cùng kỳ. - Tổng doanh thu ước đạt 1.496 tỷ ...

 • 09:43, Thứ hai, 01/08/2016

  THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

  - Toàn tỉnh đón khoảng 9.477.302 lượt, đạt 56,13 % KH năm. Trong đó:+ Khách quốc tế là 307.408 lượt, đạt 51,32% kế hoạch năm.+ Khách nội địa là 9.169.894 lượt, đạt 56,31% kế hoạch năm.+ Khách lưu trú là 1.522.100 lượt, đạt 63,32% kế hoạch năm. -Doanh thu từ dịch vụ du lịch trong 6 tháng đầu năm 2016 của toàn ...

 • 09:16, Thứ ba, 16/06/2015

  THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

  Tổng doanh thu: 1.150 tỷ đồng tăng 12,92% so với cùng kỳ, đạt 54,9% kế hoạch, trong đó doanh thu dịch vụ lữ hành thực hiện 300 tỷ đồng, tăng 10,89% so với cùng kỳ, đạt 50,3% kế hoạch.Các đơn vị kinh doanh du lịch đón và phục vụ 8,5 triệu lượt, tăng 23,2% so cùng kỳ 2014, đạt  54,1% kế hoạch, trong đó có 290 ...

 • 08:50, Thứ hai, 27/10/2014

  THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH THÁNG 10 NĂM 2014

  Theo báo cáo của Sở VHTTDL, doanh thu du lịch tháng 10 ước thực hiện 129,6 tỷ đồng, tổng lượt khách là 644.850 lượt, trong đó khách quốc tế là 15.750 lượt. Như vậy, 10 tháng đầu năm 2014, doanh thu ước thực hiện ngành du lịch hơn 3.079 tỷ đồng, đạt 95,37% kế hoạch; lượng khách đạt hơn 12,7 triệu lượt, đạt ...

 • 10:25, Thứ năm, 02/10/2014

  THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

  Tổng doanh thu: 3.040.641 tỷ đồng đạt 94,17% kế hoạch, trong đó doanh thu dịch vụ lữ hành thực hiện 458,389 tỷ đồng, 86,9 % kế hoạch năm.Các đơn vị kinh doanh du lịch đón và phục vụ 12.749.620 lượt khách, đạt   93,87% kế hoạch, trong đó có 407.297 lượt khách quốc tế đạt 82,28% kế hoạch năm 2014.Toàn tỉnh ...

 • 09:55, Thứ tư, 09/07/2014

  THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

  Tổng doanh thu: 1.786 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 55% kế hoạch, trong đó doanh thu dịch vụ lữ hành thực hiện 257,412 tỷ đồng, tăng 13,95% so với cùng kỳ, đạt 48,8% kế hoạch.Các đơn vị kinh doanh du lịch đón và phục vụ 6.945.563 lượt, tăng 17,13% so cùng kỳ 2013, đạt  51% kế hoạch, trong đó có ...

 • 15:14, Thứ ba, 15/04/2014

  THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH QUÝ I NĂM 2014

  Tổng doanh thu: 816,315 tỷ đồng, đạt 25,28% kế hoạch tăng 2 % so với cùng kỳ năm 2013 trong đó doanh thu dịch vụ lữ hành thực hiện 104,762 tỷ đồng, đạt 19,86% kế hoạch.

 • 16:29, Thứ năm, 20/02/2014

  THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH NĂM 2013

  Tổng doanh thu: 2.895 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch tăng 18,774 % so với năm 2012 trong đó doanh thu lữ hành đạt 475,24 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, tăng 16,92 % so với năm 2012.

 • 14:54, Thứ hai, 25/11/2013

  Kết quả hoạt động du lịch tháng 10 năm 2013

  Mặc dù nằm trong mùa thấp điểm của hoạt động du lịch. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của ngành, cùng với sự nỗ lực của các doang nghiệp du lịch đã mang lại kết quả khả quan cho hoạt động du lịch. Trong tháng, Bà Rịa- Vũng Tàu đón 1.547.281 lượt khách tăng 6,32 % so với cùng kỳ 2012,  trong đó có ...

 • 11:09, Thứ ba, 24/09/2013

  Tình hình hoạt động du lịch 9 tháng đầu năm 2013

  Trong 9 tháng đầu năm 2013, mặc dù đứng trước những khó khăn, thử thách như: nền kinh tế phục hồi chậm và chưa ổn định, tình hình kinh tế xã hội trong nước vẫn còn nhiều khó khăn…

 • 00:00, Thứ tư, 10/07/2013

  KẾT QUẢ KINH DOANH DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

  Trong 6 tháng đầu năm 2013, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đón tổng cộng 6,466,082 lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt 248,095 lượt, khách du lịch nội địa 6,217,987 nghìn lượt.