• 13:32, Thứ ba, 02/10/2018

  THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

  * Số liệu thống kê dự án Du lịch: - Tổng số dự án: 153 dự án + Tổng diện tích: 2.163,87 ha + Tổng số vốn đăng ký đầu tư :48.197,29 tỷ đồng và 4.389,3 triệu USD: + Tổng vốn thực hiện là 10.488,36 tỷ đồng và 742,52 triệu USD . - Dự án có vốn đầu tư nước ngoài: 18 dự án: + Dự án đã ...

 • 10:34, Thứ tư, 04/07/2018

  THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

  * Số liệu thống kê dự án Du lịch:
  - Tổng số dự án: 153 dự án
  + Tổng diện tích: 2.163,87 ha
  + Tổng số vốn đăng ký đầu tư :48.197,29 tỷ đồng và 4.389,3 triệu USD:
  + Tổng vốn thực hiện là 10.488,36 tỷ đồng và 742,52 triệu USD (đạt 6,76 % tổng vốn đăng ký).

 • 09:18, Thứ ba, 16/06/2015

  THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

  * Số liệu thống kê dự án Du lịch:• Tổng số dự án: 157 dự án- Vốn đầu tư nước ngoài: 18 dự án- Vốn đầu tư trong nước: 139 dự án• Tổng diện tích: 3.452,3 ha• Tổng số vốn đăng ký đầu tư :35.423,95 tỷ đồng và 10.758 triệu USD:- Tổng vốn thực hiện là 9.232,2 tỷ đồng ( đạt 23,23% tổng vốn đăng ký) và ...

 • 10:02, Thứ hai, 27/10/2014

  THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH THÁNG 10 NĂM 2014

  * Số liệu thống kê dự án Du lịch tính đến tháng 10/2014:• Tổng số dự án: 157 dự án- Vốn đầu tư nước ngoài: 18 dự án, tổng vốn thực hiện là 701,52 triệu USD, đạt 6,52% trên tổng vốn đăng ký- Vốn đầu tư trong nước: 139 dự án, tổng vốn thực hiện ...

 • 10:28, Thứ năm, 02/10/2014

  THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

  * Số liệu thống kê dự án Du lịch:• Tổng số dự án: 156 dự án- Vốn đầu tư nước ngoài: 18 dự án- Vốn đầu tư trong nước: 139 dự án• Tổng diện tích: 3.452,55 ha• Tổng số vốn đăng ký đầu tư :35.423,95  tỷ đồng và 10.758 triệu USD:- Tổng vốn thực hiện là 8.037 tỷ đồng ( đạt 22,69 % tổng vốn đăng ...

 • 09:57, Thứ tư, 09/07/2014

  THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

  * Số liệu thống kê dự án Du lịch:• Tổng số dự án: 161 dự án- Vốn đầu tư nước ngoài: 18 dự án- Vốn đầu tư trong nước: 143 dự án• Tổng diện tích: 3.585,8 ha• Tổng số vốn đăng ký đầu tư :36.906,00 tỷ đồng và 10.758 triệu USD:- Tổng vốn thực hiện là 7.991,90 tỷ đồng ( đạt 21,65% tổng vốn đăng ký) ...

 • 08:43, Thứ sáu, 21/02/2014

  THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH NĂM 2013

  * Số liệu thống kê dự án Du lịch:• Tổng số dự án: 159 dự án- Vốn đầu tư nước ngoài: 18 dự án- Vốn đầu tư trong nước: 141dự án• Tổng diện tích: 3.581,9 ha• Tổng số vốn đăng ký ...

 • 14:36, Thứ hai, 25/11/2013

  Thống kê Dự án Du lịch năm 2013 ( Tính đến tháng 11/2013)

  * Số liệu thống kê dự án Du lịch:• Tổng số dự án: 155 dự án- Vốn đầu tư nước ngoài: 17 dự án- Vốn đầu tư trong nước: 138 dự án• Tổng diện tích: 3.823,23 ha- Diện tích dự án vốn đầu tư nước ngoài: 1.263,37 ...

 • 10:56, Thứ ba, 15/01/2013

  THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH NĂM 2012

  Công tác quy hoạch du lịch: •  Sở đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư và địa điểm đầu tư: 65 dự án,•  Thẩm định cấp giấy chứng nhận đầu tư: 24 dự án du lịch•  Chuyển Sở KH&ĐT theo quy trình: 23 dự án. Công tác đầu tư ...

 • 15:23, Thứ sáu, 10/08/2012

  CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

  * Công tác quy hoạch du lịch
  Trong 06 tháng đầu năm 2012, Sở đã cho ý kiến về chủ trương và địa điểm đối với 34 dự án du lịch và cho ý kiến về nội dung thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với 03 dự án đầu tư du lịch.

 • 00:00, Thứ sáu, 10/08/2012

  THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH NĂM 2011

  Công tác quy hoạch du lịch: 
  Sở đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư và địa điểm đầu tư: 65 dự án,Thẩm định cấp giấy chứng nhận đầu tư: 24 dự án du lịchChuyển Sở KH&ĐT theo quy trình: 23 dự án.