Nhà nghỉ

  NHÀ NGHỈ LỘC AN XANH
  Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Lộc An, H. Đất Đỏ
  Điện thoại: 064. 3685188
  NHÀ NGHỈ NGỌN GIÓ (THE WIND)
  Địa chỉ: 80-B10 Phan Chu Trinh, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 6289139
  NHÀ NGHỈ NGỌC THỦY
  Địa chỉ: 125 Thùy Vân, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3810321
  NHÀ NGHỈ ANH ĐÀO
  Địa chỉ: 22 Trần Phú, Khu 6, H. Côn Đảo
  Điện thoại: 064. 3630170
  NHÀ NGHỈ HẢI AN
  Địa chỉ: Khu 6 Hồ Thanh Tòng, H. Côn Đảo
  Điện thoại: 064. 3508077
  NHÀ NGHỈ TÂN AN
  Địa chỉ: Khu 6 Lê Duẩn, H. Côn Đảo
  Điện thoại: 064. 3508007
  NHÀ NGHỈ T&T HỒ TRÀM
  Địa chỉ: Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, H. Xuyên Mộc
  Điện thoại: 064. 3782345
  NHÀ NGHỈ HOÀNG NGỌC
  Địa chỉ: Khu 8, Nguyễn An Ninh, H. Côn Đảo
  Điện thoại: 064. 3508122
  NHÀ NGHỈ DƯỠNG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG (CÔNG ĐOÀN)
  Địa chỉ: Khu 5, Nguyễn Đức Thuận, H. Côn Đảo
  Điện thoại: 064. 3830939
  NHÀ NGHỈ 09
  Địa chỉ: 6/1 Phan Văn Trị, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3852293
  NHÀ NGHỈ 19
  Địa chỉ: 19 Phó Đức Chính, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3525582
  NHÀ NGHỈ 45 ĐỒNG THÁP
  Địa chỉ: 45/16B Thùy Vân, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3521146
  NHÀ NGHỈ 76 THÙY VÂN
  Địa chỉ: 83 Thùy Vân, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3859776
  NHÀ NGHỈ 135
  Địa chỉ: 135 Thùy Vân, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 0989779311
  NHÀ NGHỈ ABC
  Địa chỉ: 148 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3855116
  NHÀ NGHỈ AN KHANG
  Địa chỉ: 10 La Văn Cầu, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3522260
  NHÀ NGHỈ BẠCH ĐẰNG
  Địa chỉ: 07 Lý Thường Kiệt, Tp. Bà Rịa
  Điện thoại: 064. 3716268
  NHÀ NGHỈ BÌNH MINH
  Địa chỉ: 137 Nguyễn Hữu Thọ, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 0907030858
  NHÀ NGHỈ BÌNH THUẬN
  Địa chỉ: 298 Nguyễn An Ninh, P. 7, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 0933421314
  NHÀ NGHỈ CAO BẰNG
  Địa chỉ: 15A Phan Văn Trị, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3524949
  NHÀ NGHỈ CẦU VỒNG
  Địa chỉ: 122 Hạ Long, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 0913693222
  NHÀ NGHỈ CẨM BÌNH
  Địa chỉ: 2/1 La Văn Cầu, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3851523
  NHÀ NGHỈ CHÂU YẾN
  Địa chỉ: 66 Hạ Long, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3856470
  NHÀ NGHỈ DUY HẠNH
  Địa chỉ: 04 La Văn Cầu, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3522091
  NHÀ NGHỈ ĐẠI DƯƠNG
  Địa chỉ: 143 Thùy Vân, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3522617
  NHÀ NGHỈ ĐẤT CẢNG
  Địa chỉ: 22-23 lô E, Trung tâm Thương mại H. Tân Thành
  Điện thoại: 0908333159
  NHÀ NGHỈ ĐÔNG BA
  Địa chỉ: 36K Lê Duẩn, P. Phước Nguyên, Tp. Bà Rịa
  Điện thoại: 064. 2213677
  NHÀ NGHỈ GIA VÂN
  Địa chỉ: 02 Phó Đức Chính, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3522332
  NHÀ NGHỈ HOA ĐỆ NHẤT
  Địa chỉ: 136 Hạ Long, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 0908424199
  NHÀ NGHỈ HOA MAI
  Địa chỉ: 23-25 Thùy Vân, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3858699 - 3859647
  NHÀ NGHỈ HOÀNG CÚC
  Địa chỉ: 117 Thùy Vân, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 0933637568
  NHÀ NGHỈ HẠNH DUNG
  Địa chỉ: 37 Phó Đức Chính, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3526780
  NHÀ NGHỈ HẢI PHONG 
  Địa chỉ: 18 Phó Đức Chính, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3811257
  NHÀ NGHỈ HOÀNG CẦM
  Địa chỉ: 62A Võ Thị Sáu, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3834479
  NHÀ NGHỈ HỒNG PHÚC
  Địa chỉ: 119 Thùy Vân, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3524404
  NHÀ NGHỈ HUẾ THƯƠNG
  Địa chỉ: 55 Phó Đức Chính, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3521657
  NHÀ NGHỈ HƯƠNG GIANG
  Địa chỉ: 141 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa
  NHÀ NGHỈ HƯƠNG PHONG
  Địa chỉ: 20 Hạ Long, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3856281
  NHÀ NGHỈ HUY HOÀNG
  Địa chỉ: 11 Phó Đức Chính, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3523574
  NHÀ NGHỈ HUY HÙNG
  Địa chỉ: 145 Thùy Vân, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3523574
  NHÀ NGHỈ HUYỀN TRÂN
  Địa chỉ: 165 Huyền Trân Công Chúa, P. 8, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 0903828951
  NHÀ NGHỈ HUYNH ĐỆ
  Địa chỉ: 12 Phó Đức Chính, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3524594
  NHÀ NGHỈ KIM CHI
  Địa chỉ: 138 Hoàng Hoa Thám, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3852348
  NHÀ NGHỈ KIM CÚC
  Địa chỉ: 600 Nguyễn An Ninh, P. Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3580183
  NHÀ NGHỈ KIM NGÂN
  Địa chỉ: 243 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3513300
  NHÀ NGHỈ KIM NGỌC
  Địa chỉ: Lô 11-C11-H20, P. Phước Hưng, Tp. Bà Rịa
  Điện thoại: 064. 3733833
  NHÀ NGHỈ KHÁNH VÂN
  Địa chỉ: 141 Thùy Vân, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3522116
  NHÀ NGHỈ LAN ANH
  Địa chỉ: 128 Hoàng Hoa Thám, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 2211713
  NHÀ NGHỈ LAN HƯƠNG
  Địa chỉ: 22 Phó Đức Chính, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3858034
  NHÀ NGHỈ LAN VY
  Địa chỉ: 24 La Văn Cầu, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3554852
  LÂU ĐÀI TRẮNG (CASABLANCE)
  Địa chỉ: 24 Hạ Long, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3856349
  NHÀ NGHỈ LỆ HOA
  Địa chỉ: 149 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa
  Điện thoại: 064. 3825679
  NHÀ NGHỈ LỬA HỒNG
  Địa chỉ: 139 Thùy Vân, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3818992
  NHÀ NGHỈ LUCY
  Địa chỉ: 138 Hạ Long, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3858896
  NHÀ NGHỈ MINH THANH
  Địa chỉ: Thôn Vạn Hạnh, Phú Mỹ, H. Tân Thành
  Điện thoại: 064. 3923175
  NHÀ NGHỈ MINH HẢI
  Địa chỉ: 03 La Văn Cầu, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3524130
  NHÀ NGHỈ MINH TIẾN
  Địa chỉ: 23 Phó Đức Chính, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3854007
  NHÀ NGHỈ MỸ PHƯỢNG
  Địa chỉ: 2A Phó Đức Chính, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3522476
  NHÀ NGHỈ NGỌC HUY
  Địa chỉ: 14 Hoàng Hoa Thám, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3859709
  NHÀ NGHỈ NGỌC LỘC
  Địa chỉ: 9A Nguyễn Trường Tộ, P. 3, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3521963 - 0913758368
  NHÀ NGHỈ NHẬT HẢI
  Địa chỉ: 131 Thùy Vân, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3522492
  NHÀ NGHỈ PHÁT LỘC
  Địa chỉ: 01 La Văn Cầu, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  NHÀ NGHỈ PHƯƠNG KHANH
  Địa chỉ: 542 Nguyễn An Ninh, P. Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 0938050080
  NHÀ NGHỈ PHƯƠNG NAM
  Địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt, P. Phước Hiệp, Tp. Bà Rịa
  Điện thoại: 064. 3711134
  NHÀ NGHỈ QUỲNH HƯƠNG
  Địa chỉ: A2 Khu Á Châu Hoàng Hoa Thám, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3521546
  NHÀ NGHỈ SAO BIỂN
  Địa chỉ: 117B Thùy Vân, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3811994
  NHÀ NGHỈ SƠN THỊNH 2
  Địa chỉ: 19 Thùy Vân, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3523976
  NHÀ NGHỈ SƠN THỊNH 9
  Địa chỉ: 23D Thùy Vân, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3523492
  NHÀ NGHỈ RẠNG ĐÔNG
  Địa chỉ: 149B Thùy Vân, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3521818
  NHÀ NGHỈ THÁI BÌNH
  Địa chỉ: 2/3 Phó Đức Chính, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3523166
  NHÀ NGHỈ THANH BÌNH
  Địa chỉ: Ấp Thị Vải, Mỹ Xuân, H. Tân Thành
  Điện thoại: 064. 6263888 - 0972191614
  NHÀ NGHỈ THANH MINH
  Địa chỉ: Trung tâm thương mại huyện Tân Thành
  NHÀ NGHỈ THÁI MINH
  Địa chỉ: 22A La Văn Cầu, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3525953
  NHÀ NGHỈ THANH HUYỀN
  Địa chỉ: 299/24A CMT8, P. Phước Hưng, Tp. Bà Rịa
  Điện thoại: 064. 3733269
  NHÀ NGHỈ THANH SANG 1
  Địa chỉ: 34 Lê Thành Duy, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa
  Điện thoại: 064. 3716046
  NHÀ NGHỈ THANH SANG 2
  Địa chỉ: 28 Lê Thành Duy, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa
  Điện thoại: 064. 3716514
  NHÀ NGHỈ THANH THẢO
  Địa chỉ: Khu B số 47 KTĐC, Phước Lập, Mỹ Xuân, H. Tân Thành 
  Điện thoại: 0986827154
  NHÀ NGHỈ THANH THÚY
  Địa chỉ: 04 Phó Đức Chính, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 0930492000
  NHÀ NGHỈ THANH TRÀ
  Địa chỉ: 02 Trần Bình Trọng, P. Nguyễn An Ninh , Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3624262
  NHÀ NGHỈ THANH VÂN
  Địa chỉ: Tổ 16 KP 7, P. Phước Hưng , Tp. Bà Rịa
  Điện thoại: 064. 3732862
  NHÀ NGHỈ THÀNH NAM
  Địa chỉ: 182 Hoàng Hoa Thám, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 0903757222
  NHÀ NGHỈ THANK YOU
  Địa chỉ: Lô H5, Khu Á Châu, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3531460
  NHÀ NGHỈ THIÊN ÂN
  Địa chỉ: 10A Phó Đức Chính, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3855162
  NHÀ NGHỈ THIÊN PHÁT 1 VÀ 2
  Địa chỉ: 82 Trương Văn Bang, P. 7, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3838467
  NHÀ NGHỈ THU TRANG
  Địa chỉ: 67 Thùy Vân, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3859781 - 3525255 - 0903924953
  NHÀ NGHỈ THU HIỀN
  Địa chỉ: 38 Phó Đức Chính, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  NHÀ NGHỈ THUẬN HIỀN
  Địa chỉ: 10 Phó Đức Chính, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3525504
  NHÀ NGHỈ THÙY LINH
  Địa chỉ: H18 Khu Á Châu, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3856692
  NHÀ NGHỈ THỦY HOÀNG 2
  Địa chỉ: 223/6 QL 55, Phước Hòa, Thị trấn Phước Bửu
  Điện thoại: 064. 3874223 - 3217449
  NHÀ NGHỈ TIGÔN
  Địa chỉ: 143 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa
  Điện thoại: 064. 3717356
  Website: www.danhbaonline.vn/1/3792/vip.aspx
  NHÀ NGHỈ TIẾT NGA
  Địa chỉ: 129 Thùy Vân, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3522794
  NHÀ NGHỈ TRÍ ĐỨC
  Địa chỉ: 133 Thùy Vân, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3522425
  NHÀ NGHỈ TRI KỶ
  Địa chỉ: 180 Hoàng Hoa Thám, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3859198
  NHÀ NGHỈ TRUNG DŨNG 1
  Địa chỉ: 10 Lý Thường Kiệt, P. 1, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3855195
  NHÀ NGHỈ TRƯỜNG AN
  Địa chỉ: 22 La Văn Cầu, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3852362
  NHÀ NGHỈ TUYẾT MAI
  Địa chỉ: 151 Phan Chu Trinh, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3586652
  NHÀ NGHỈ XUÂN TRƯỜNG
  Địa chỉ: 212 Thùy Vân, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3857968
  NHÀ NGHỈ VIỄN ĐÔNG
  Địa chỉ: Lô 5, Khu 6 Hồ Cốc, H. Xuyện Mộc
  Điện thoại: 064. 3878330
  NHÀ NGHỈ VŨ HOÀNG
  Địa chỉ: 12 La Văn Cầu, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3811468
  NHÀ NGHỈ YẾN TRANG
  Địa chỉ: A26 Khu Á Châu Hoàng Hoa Thám, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3521010
  NHÀ NGHỈ XA BỜ O.S
  Địa chỉ: 61 Đinh Tiên Hoàng, P. 2, Tp. Vũng Tàu
  Điện thoại: 064. 3818979