• 15:46, Thứ tư, 31/08/2016

    Ngành Du lịch: Khảo sát các điểm đến, di tích, danh thắng tại huyện Đất Đỏ

    Thực hiện kế hoạch thông tin và xúc tiến du lịch năm 2016, Ngày 31/8/2016 Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch đã phối hợp với phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Văn hóa Thông tin huyện Đất Đỏ, Ban Quản lý di tích huyện Đất Đỏ, cùng các cơ quan báo đài trong tỉnh, tiến hành khảo sát thực trạng tại 4 điểm di tích, danh thắng, và một số nhà cổ trên địa phận huyện Đất Đỏ.

  • 16:05, Thứ ba, 30/08/2016

    Ngành Du lịch: Khảo sát các điểm đến, di tích, danh thắng trên địa bàn thành phố Bà Rịa

    Thực hiện kế hoạch thông tin và xúc tiến du lịch năm 2016, Ngày 24/8/2016 Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch đã phối hợp với phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Văn hóa Thông tin TP Bà Rịa, cùng các cơ quan báo đài trong tỉnh, tiến hành khảo sát thực trạng tại di tích Địa Đạo Long Phước, HTX Hòa Thành sx Rượu Hòa Long, 2 khu Du lịch  gồm Bưng Bạc và  Khu DL sinh thái Tứ Phương Thất Đảo trên địa bàn Tp. Bà Rịa.