THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH NĂM 2012

THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH NĂM 2012

Công tác quy hoạch du lịch: 
•  Sở đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư và địa điểm đầu tư: 65 dự án,
•  Thẩm định cấp giấy chứng nhận đầu tư: 24 dự án du lịch
•  Chuyển Sở KH&ĐT theo quy trình: 23 dự án. 
Công tác đầu tư du lịch: 
Trên toàn Tỉnh: 195 dự án đầu tư du lịch
Trong đó: 40 dự án đầu tư trên đất lâm nghiệp với tổng diện tích: 7.181,78 ha. 
Tổng vốn đăng ký đầu tư: 49.626,1 tỷ đồng và 10.733 triệu USD.
•  Vốn thực hiện đạt: 6.949,7 tỷ đồng và 353,9 triệu USD.
•  Diện tích đầu tư tăng: 389,99 ha; 
•  Tổng vốn đăng ký đầu tư là : 49.626,1 tỷ đồng và 10.733 triệu USD;
•  Vốn thực hiện đạt : 6.949,7 tỷ đồng và  353,9 triệu USD.
Trong đó:
+ 17 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với diện tích 3.259,92 ha, tổng vốn đăng ký 10.733 triệu USD, tổng vốn thực hiện là: 353,9 triệu USD, đạt 3,3% tổng vốn đăng ký.
+ 178 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn thực hiện là 6.949,7 tỷ đồng, đạt 14%.
Tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư: 14 dự án đã hoàn thành 1 phần đưa vào khai thác kinh doanh và đang tiếp tục xây dựng;
Khởi công xây dựng: 38 dự án 
Hoàn thành thủ tục đất đai: 05 dự án đã xong thủ tục
Chuẩn bị khởi công: 58 dự án đang làm thủ tục đất đai;
Lập quy hoạch chi tiết 1/500: 40 dự án.