THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH NĂM 2011

THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH NĂM 2011

Công tác quy hoạch du lịch: 
 • Sở đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư và địa điểm đầu tư: 65 dự án,
 • Thẩm định cấp giấy chứng nhận đầu tư: 24 dự án du lịch
 • Chuyển Sở KH&ĐT theo quy trình: 23 dự án. 
 • Công tác đầu tư du lịch: 
  Trên toàn Tỉnh: 193 dự án đầu tư du lịch
  Trong đó: 41 dự án đầu tư trên đất lâm nghiệp với tổng diện tích: 7.244,71ha. 
  Tổng vốn đăng ký đầu tư: 48.415 tỷ đồng và 11.966 triệu USD.
 • Vốn thực hiện đạt: 6.374,15 tỷ đồng và 252,46 triệu USD.
 • Diện tích đầu tư tăng: 389,99 ha; 
 • Vốn đăng ký đầu tư tăng: 6.188,47 tỉ đồng và 10 triệu USD;
 • Vốn thực hiện tăng: 1.161,2 tỉ đồng và 70,11 triệu USD.
 • Vốn thực hiện trong 11 tháng tăng: 22,59% (đối với dự án đầu tư trong nước)
 • Vốn thực hiện trong 11 tháng: 38,45% (đối với dự án đầu tư có vốn nước ngoài).
 • Số lượng dự án tăng thêm: 12 dự án. 
  Tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư: 14 dự án đã hoàn thành 1 phần đưa vào khai thác kinh doanh và đang tiếp tục xây dựng;
  Khởi công xây dựng: 38 dự án 
  Hoàn thành thủ tục đất đai: 05 dự án đã, 
  Chuẩn bị khởi công: 55 dự án đang làm thủ tục đất đai;
  Lập quy hoạch chi tiết 1/500: 40 dự án.
  Đưa vào hoạt động: 02 dự án 
  Khởi công: 04 dự án