CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

* Công tác quy hoạch du lịch
Trong 06 tháng đầu năm 2012, Sở đã cho ý kiến về chủ trương và địa điểm đối với 34 dự án du lịch và cho ý kiến về nội dung thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với 03 dự án đầu tư du lịch.
* Triển khai dự án đầu tư.
Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 154 dự án đầu tư du lịch với tổng diện tích là: 3.862,1 ha; Tổng số vốn đăng ký đầu tư là: 36.555,33 tỷ đồng và 10.702 triệu USD. Tổng vốn thực hiện đến nay là 6.639,3 tỷ đồng và 273,61 triệu USD. Cụ thể như sau:
       + Dự án có vốn đầu tư  nước ngoài: 15 dự án, tổng vốn thực hiện là 273,61 triệu USD, đạt 2,56 % trên tổng vốn đăng ký.
       + Dự án đầu tư trong nước: 139 dự án, tổng vốn thực hiện là 6.639,3 tỷ đồng, đạt 18,16 % trên tổng vốn đăng ký.
* Tình hình thay đổi số lượng dự án và vốn thực hiện trong 6 tháng đầu năm:
- Về số lượng dự án: tăng 02 dự án.
- Về tình hình chuyển vốn đầu tư sang vốn thực hiện: Vốn thực hiện tăng thêm 353,25 tỷ đồng (tăng 5,61 %) và 33,83 triệu USD (tăng 13,4%)
- Tiến độ triển khai thực hiện các dự án tính đến tháng 6/2012 (không tính các dự án trên đất lâm nghiệp)
       + Dự án đã đưa một phần vào khai thác kinh doanh và đang tiếp tục xây dựng: 14 dự án.
       + Dự án đã khởi công xây dựng: 38 dự án.
       + Dự án đã xong thủ tục đất đai, đang điều chỉnh thiết kế kỹ thuật để chuẩn bị khởi công xây dựng: 05 dự án.
Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh BR-VT