THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

* Số liệu thống kê dự án Du lịch:
- Tổng số dự án: 153 dự án
+ Tổng diện tích: 2.163,87 ha
+ Tổng số vốn đăng ký đầu tư :48.197,29 tỷ đồng và 4.389,3 triệu USD:
+ Tổng vốn thực hiện là 10.488,36 tỷ đồng và 742,52 triệu USD (đạt 6,76 % tổng vốn đăng ký).
- Dự án có vốn đầu tư nước ngoài: 18 dự án:
+ Dự án đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần đi vào hoạt động kinh doanh:07
+ Dự án đang triển khai xây dựng: 01
+ Dự án đang triển khai thủ tục pháp lý: 10
- Dự án có vốn đầu tư trong nước: 135 dự án
+ Dự án đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần đi vào hoạt động kinh doanh: 44
+ Dự án đang triển khai xây dựng: 33 
+ Dự án đang triển khai thủ tục pháp lý: 58
- Số dự án được điều chỉnh chủ đầu tư: 03 dự án
- Số dự án được cấp chủ trương đầu tư: 01 dự án
- 01 dự án được gia hạn sử dụng đât 24 tháng
- Đến  hết quý II/2018 có 87 dự án đã được thu hồi, 63 dự án chậm triển khai.