THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

* Số liệu thống kê dự án Du lịch:
 - Tổng số dự án: 153 dự án 
+ Tổng diện tích: 2.163,87 ha 
+ Tổng số vốn đăng ký đầu tư :48.197,29 tỷ đồng và 4.389,3 triệu USD: 
+ Tổng vốn thực hiện là 10.488,36 tỷ đồng và 742,52 triệu USD .
 - Dự án có vốn đầu tư nước ngoài: 18 dự án: 
+ Dự án đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần đi vào hoạt động kinh doanh:07
 + Dự án đang triển khai xây dựng: 01
 + Dự án đang triển khai thủ tục pháp lý: 10 
- Dự án có vốn đầu tư trong nước: 135 dự án
 + Dự án đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần đi vào hoạt động kinh doanh: 44
 + Dự án đang triển khai xây dựng: 33  
+ Dự án đang triển khai thủ tục pháp lý: 58
 - Số dự án được điều chỉnh chủ đầu tư: 03 dự án 
- Số dự án được cấp chủ trương đầu tư: 01 dự án 
- 01 dự án được gia hạn sử dụng đât 24 tháng 
- Đến  hết quý II/2018 có 87 dự án đã được thu hồi, 63 dự án chậm triển khai.
Nguồn: TTTTXTDL