Kết quả hoạt động du lịch tháng 10 năm 2013

Kết quả hoạt động du lịch tháng 10 năm 2013

Mặc dù nằm trong mùa thấp điểm của hoạt động du lịch. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của ngành, cùng với sự nỗ lực của các doang nghiệp du lịch đã mang lại kết quả khả quan cho hoạt động du lịch. Trong tháng, Bà Rịa- Vũng Tàu đón 1.547.281 lượt khách tăng 6,32 % so với cùng kỳ 2012,  trong đó có 50.276 lượt khách quốc tế tăng 10,6 % so với cùng kỳ. Tổng lượng khách đến BR-VT trong 10 tháng năm 2013 là 11.720.276 lượt đạt 96,65 % kế hoạch năm 2013.
Doanh thu du lịch (lữ hành, khách sạn nhà hàng) trong tháng là 393,899 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu du lịch 10 tháng đầu năm ước đạt 2.720,511 tỷ đồng,  đạt  97,72 % kế họach năm 2013.
Để hoàn thành kế hoạch năm 2013 là đón và phục vụ 12.126.719 lượt khách. Trong tháng 11 và tháng 12 các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp du lịch cần nỗ lực cải thiện trang thiết bị, chú trọng trong việc cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách, các phương thức tiếp thị, khuyến mãi vào mùa thấp điểm du lịch. 
Nguồn: P. NVDL