THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH QUÝ I NĂM 2014

THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH QUÝ I NĂM 2014


Tổng doanh thu: 816,315 tỷ đồng, đạt 25,28% kế hoạch tăng 2 % so với cùng kỳ năm 2013 trong đó doanh thu dịch vụ lữ hành thực hiện 104,762 tỷ đồng, đạt 19,86% kế hoạch.
Các đơn vi kinh doanh đón và phục vụ 3.313.281 lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 24,39 % kế hoạch, trong đó có 108.059 lượt khách quốc tế đạt 21,83 % kế hoạch năm 2014.
Cơ sở lưu trú:
Toàn tỉnh hiện có 198 cơ sở lưu trú đang hoạt động với 9/306 phòng, trong đó 128 cơ sở đã được xếp hạng từ 1- 5 sao và hạng cao cấp, với 7.066 phòng.  
nguồn: phòng NVDL-SVHTTDL