THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Tổng doanh thu: 1.786 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 55% kế hoạch, trong đó doanh thu dịch vụ lữ hành thực hiện 257,412 tỷ đồng, tăng 13,95% so với cùng kỳ, đạt 48,8% kế hoạch.
Các đơn vị kinh doanh du lịch đón và phục vụ 6.945.563 lượt, tăng 17,13% so cùng kỳ 2013, đạt  51% kế hoạch, trong đó có 262.142 lượt khách quốc tế, tăng 5,6% so với cùng kỳ, đạt 52,9% kế hoạch năm 2014.
Toàn tỉnh hiện có 203 cơ sở lưu trú đang hoạt động với 9.490 phòng, trong đó 132 cơ sở đã được xếp hạng từ 1- 5 sao và hạng cao cấp, với 7. 180 phòng và 71 nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn kinh doanh du lịch với 2.310 phòng
nguồn: Sở VHTTDL