THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Tổng doanh thu: 3.040.641 tỷ đồng đạt 94,17% kế hoạch, trong đó doanh thu dịch vụ lữ hành thực hiện 458,389 tỷ đồng, 86,9 % kế hoạch năm.
Các đơn vị kinh doanh du lịch đón và phục vụ 12.749.620 lượt khách, đạt   93,87% kế hoạch, trong đó có 407.297 lượt khách quốc tế đạt 82,28% kế hoạch năm 2014.
Toàn tỉnh hiện có 205 cơ sở lưu trú đang hoạt động với 9.515  phòng, trong đó 139 cơ sở đã được xếp hạng từ 1- 5 sao và hạng cao cấp, với 7. 180 phòng.
Nguồn :SVHTTDL