THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Tổng doanh thu: 1.150 tỷ đồng tăng 12,92% so với cùng kỳ, đạt 54,9% kế hoạch, trong đó doanh thu dịch vụ lữ hành thực hiện 300 tỷ đồng, tăng 10,89% so với cùng kỳ, đạt 50,3% kế hoạch.
Các đơn vị kinh doanh du lịch đón và phục vụ 8,5 triệu lượt, tăng 23,2% so cùng kỳ 2014, đạt  54,1% kế hoạch, trong đó có 290 ngàn lượt khách quốc tế, tăng 13,5% so với cùng kỳ, đạt 54,1% kế hoạch.
nguồn: TTTTXTDL