ỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

- Toàn tỉnh đón khoảng 9.477.302 lượt, đạt 56,13 % KH năm. Trong đó:
+ Khách quốc tế là 307.408 lượt, đạt 51,32% kế hoạch năm.
+ Khách nội địa là 9.169.894 lượt, đạt 56,31% kế hoạch năm.
+ Khách lưu trú là 1.522.100 lượt, đạt 63,32% kế hoạch năm. 
-Doanh thu từ dịch vụ du lịch trong 6 tháng đầu năm 2016 của toàn tỉnh đạt 1.295,283 tỷ đạt 57,85% Kế hoạch năm. Trong đó: 
+ Doanh thu dịch vụ du lịch (lữ hành)  là 335,817 tỷ đồng, đạt 50,35% kế hoạch năm; 
+ Doanh thu từ dịch vụ lưu trú là: 959,566 tỷ đồng, đạt 61,03% kế hoạch.
-Toàn tỉnh hiện có 255 cơ sở lưu trú đã được thẩm định xếp hạng với 9.265 phòng. Trong đó:
+ 04 khách sạn 5 sao với 1.463 phòng;
+ 15 khách sạn 4 sao với 1.807 phòng; 
+ 20 khách sạn 3 sao với 1.395 phòng; 
+ 45 khách sạn 2 sao với 2.066 phòng; 
+ 73 khách sạn 1 sao với 1.811 phòng;
+ 03 căn hộ, biệt thự cao cấp với 95 phòng 
+ 96 nhà nghỉ đạt chuẩn với 1.287 phòng.
Nguồn: SVHTTDL