THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH NĂM 2011

THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH NĂM 2011

Tổng doanh thu: 2.090/2.060 tỷ đồng, tăng 1,15% so.
Các đơn vị đón và phục vụ: 9.610.000/9.197.000 lượt khách, tăng 1,012 %. 
Trong đó: 365/362 ngàn lượt khách quốc tế, tăng 1,1%
Cơ sở lưu trú: 
Trên toàn tỉnh có 160 cơ sở với 6.780 phòng
Trong đó: Cơ sở đã được xếp hạng: 75 cơ sở từ 1 đến 5 sao và hạng cao cấp, với 4.195 phòng. Cụ thể:  
 • 01 Khách sạn 5 sao với 144 phòng
 • 07 Khách sạn 4 sao với 856 phòng
 • 13 Khách sạn 3 sao với 963 phòng
 • 29 Khách sạn 2 sao với 1.625 phòng
 • 32 Khách sạn 1 sao với 908 phòng
 • 03 Căn hộ cao cấp với 95 phòng
 • Hoạt động lữ hành: 
  Trên toàn tỉnh có 20 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
  Trong đó có 10 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế.