THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH NĂM 2017

THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH NĂM 2017

Năm 2017 Tổng lượng khách đến tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tăng trên 20%. Trong đó tổng lượng khách lưu trú  là 2,79 triệu lượt, đạt  105,3 % kế hoạch năm, tăng 11,3 % so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế lưu trú là 363 ngàn lượt, đạt 106,8% kế hoạch năm, tăng 14,7 % so với cùng kỳ. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú đạt 1.781 tỷ đồng, đạt 03,8% kế hoạch năm, tăng 11,6 % so cùng kỳ.
Cơ sở lưu trú:
 Toàn tỉnh hiện có 1015 cơ sở lưu trú đang hoạt động với 21.371 phòng. Trong đó: 206 cơ sở đã được xếp hạng từ 1 đến 5 sao và hạng cao cấp với 10.633 phòng bao gồm:
 • 4 khách sạn 5 sao có 1848 phòng.
• 15 khách sạn 4 sao với 2.236 phòng,
• 24 ks 3 sao với 1.823 phòng, 
• 50 ks 2 sao với 2.264 phòng, 
• 109 ks 1 sao với 2.462 phòng,
•  02 căn hộ và biệt thự cao cấp  với 94 phòng, 
• 135 nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch với 2.669 phòng.
Dự án đầu tư du lịch:
Tính đến hết năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 167 dự án đầu tư du lịch với tổng diện tích 2.689,10 ha; tổng số vốn đăng ký đầu tư là 45.886,29 tỷ đồng và 9.055, 2 triệu USD. Cụ thể:
+ Dự án vốn đầu tư nước ngoài: 18 dự án, tổng diện tích là 651,84 ha; tổng số vốn đăng ký đầu tư là 9.055, 2 triêu USD; tổng số vốn thực hiện là 754, 22 triệu USD, đạt 8,3 % trên tổng vốn đăng ký.
+ Dự án đầu tư trong nước: 149 dự án, tổng diện tích là 2.046,26 ha; tống số vốn đăng ký đầu tư ;à 45.886,29 tỉ đồng; tống vốn thực hiện là 9.818,94 tỷ đồng, đạt 21,39 % trên tổng số vốn đăng ký.