THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Lượng khách:
-Toàn tỉnh đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách.
+ Trong đó khách lưu trú tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đạt khoảng 1,78 triệu lượt, đạt 57,4 % kế hoạch năm; tăng 13,1 % so với cùng kỳ. 
+ Riêng khách quốc tế lưu trú đón khoảng 228.000 lượt, đạt 53,8% kế hoạch năm ; tăng 14,4 % so với cùng kỳ. 
- Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch 6 tháng đạt khoảng 2.800 tỷ đồng.
+ Trong đó doanh thu từ dịch vụ lưu trú du lịch đạt khoảng 2.135 tỷ đồng;
+ doanh thu tư dịch vụ lưu trú có ngủ qua đêm đạt 1.187 tỷ đồng, đạt 56,5 % kế hoạch năm tăng 13,2 so với cùng kỳ.
Cơ sở lưu trú:
Toàn tỉnh hiện có 1.015 cơ sở lưu trú đang hoạt động. Trong đó: 457 cơ sở đã được xếp hạng từ 1 đến 5 sao và hạng cao cấp với 12.897 phòng bao gồm:
• 4 khách sạn 5 sao
• 16 khách sạn 4 sao
• 21 ks 3 sao
• 43 ks 2 sao
• 104 ks 1 sao
• 269 Biệt thự
Du lịch lữ hành: 
-32 đơn vị đang hoạt động
+14 đơn vị lữ hành quốc tế
+ 18 đơn vị lữ hành nội địa
- Đến hết tháng 6/2018 Sở Du lịch đã cấp 81 thẻ hướng dẫn viên du lịch:
+52 thẻ hướng dẫn viên nội địa
+ 29 thẻ hướng dẫn viên quốc tế