THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Lượng khách:
-Toàn tỉnh đón và phục vụ khoảng 10.330.000 lượt khách.
+ Trong đó khách lưu trú tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đạt khoảng 2.670.000 lượt, đạt 86,14 % kế hoạch năm; tăng 12,3 %  so với cùng kỳ. 
+ Riêng khách quốc tế lưu trú đón khoảng 328.400 lượt, đạt đạt 77,46 % kế hoạch năm; tăng 13,6% so với cùng kỳ. 
- Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch 6 tháng đạt khoảng 2.800 tỷ đồng.
+ Trong đó doanh thu từ dịch vụ lưu trú du lịch đạt khoảng 4.243 tỷ đồng;
+ doanh thu từ các cơ sở lưu trú đạt 3.395 tỷ đồng, doanh thu từ dịch vụ lưu trú là 1,917 tỷ đồng, đạt 91,3% kế hoạch năm, tăng 13,7% so với cùng kỳ.
Cơ sở lưu trú:
Toàn tỉnh hiện có 1.015 cơ sở lưu trú đang hoạt động. Trong đó: 459 cơ sở đã được xếp hạng từ 1 đến 5 sao và hạng cao cấp với 14.172  phòng bao gồm:
• 4 khách sạn 5 sao
• 16 khách sạn 4 sao
• 23 ks 3 sao
• 42 ks 2 sao
• 106 ks 1 sao
• 269 Biệt thự
Du lịch lữ hành: 
- 35 đơn vị đang hoạt động
+15 đơn vị lữ hành quốc tế
+ 20 đơn vị lữ hành nội địa
- Đến tháng 9/2018 Sở Du lịch đã cấp 83 thẻ hướng dẫn viên du lịch:
+54 thẻ hướng dẫn viên nội địa
+ 29 thẻ hướng dẫn viên quốc tế
Nguồn: TTTXTDL