THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Lượng khách:
-Toàn tỉnh đón và phục vụ khoảng 3.075.000 lượt khách, tăng 28% so với cùng kỳ.
+ Trong đó khách lưu trú tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đạt khoảng 1.01 triệu lượt, đạt 28,62 % kế hoạch năm; tăng 16,2 %  so với cùng kỳ. 
+ Riêng khách quốc tế lưu trú đón khoảng 130.400 lượt, đạt đạt 26,5 % kế hoạch năm; tăng 17% so với cùng kỳ. 
- Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch quý I đạt khoảng 2.847 tỷ đồng.
+ Trong đó doanh thu từ dịch vụ lưu trú du lịch đạt khoảng 1.409 tỷ đồng đạt 26,93 % kế hoạch năm tăng 16,4% so cùng kỳ
Cơ sở lưu trú:
Toàn tỉnh hiện có 1.060 cơ sở lưu trú đang hoạt động. Trong đó: 198 cơ sở đã được xếp hạng từ 1 đến 5 sao với 9.988  phòng bao gồm:
• 4 khách sạn 5 sao
• 16 khách sạn 4 sao
• 24 ks 3 sao
• 47 ks 2 sao
• 107 ks 1 sao
Du lịch lữ hành: 
- 32 đơn vị đang hoạt động
+15 đơn vị lữ hành quốc tế
+ 17 đơn vị lữ hành nội địa
- Đến tháng 3/2019 Sở Du lịch đã cấp 89 thẻ hướng dẫn viên du lịch:
+ 57 thẻ hướng dẫn viên nội địa
+ 32 thẻ hướng dẫn viên quốc tế