KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 11 THÁNG NĂM 2012

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 11 THÁNG NĂM 2012

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến hết quý III-2012, tổng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh là 183 khách sạn đang hoạt động với 7.699 phòng; 26 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; 195 dự án đầu tư du lịch với tổng số vốn đăng ký đầu tư là hơn 9.626,1 tỷ đồng và 10,733 tỷ USD, trong đó dự án có vốn đầu tư nước ngoài là 17 dự án, trong nước là 178 dự án. Tiến độ triển khai thực hiện các dự án như sau: có 14 dự án đưa một phần vào khai thác kinh doanh và đang tiếp tục xây dựng, 38 dự án đã thi công xây dựng...
Công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch có nhiều đổi mới và thu được những kết quả tích cực như : tổ chức khảo sát thực tế, hoàn chỉnh bộ cơ sở dữ liệu về các di tích, danh thắng làng nghề tiêu biểu của tỉnh; tổ chức thành công hội thảo, cập nhật công khai giá một số dịch vụ du lịch lên website, khảo sát thực tế năng lực cứu hộ tại các Ban quản lý và các doanh nghiệp du lịch…
Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung vào các hoạt động xúc tiến thị trường khách Nhật Bản; đổi mới hình thức và nội dung các ấn phẩm du lịch, tăng cường liên kết xúc tiến với một số địa phương du lịch…