Trên 9 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017

Trên 9 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 9 tháng đầu năm tổng số khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 9.448.331 lượt, tăng 28,4% so với cùng kì năm 2018; khách nội địa ước đạt 57,9 triệu lượt, (trong đó khách lưu trú đạt 27,8 triệu lượt) tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2016; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 376.000 tỷ đồng, tăng 26,5 % so với cùng kỳ 2016.
Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2017 ước đạt 13 triệu lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016; khách du lịch nội địa ước đạt 68 triệu lượt ( trong đó khách lưu trú đạt 31 triệu lượt) tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2016; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 500 tỷ đồng, tăng 24,7% so với  cùng kỳ năm 2016.
TTTTXTDL