Thông báo cuộc thi Sáng tác biểu trưng và Khẩu hiệu Du lịch Bến Tre

Thông báo cuộc thi Sáng tác biểu trưng và Khẩu hiệu Du lịch Bến Tre

Ngày 2/5/2018 Sở Du lịch tỉnh BR-VT có nhận được công văn 927/SVHTTDL-TTTTXTDL tỉnh Bến Tre về việc hỗ trợ tuyên truyền giới thiệu và thông báo cuộc thi Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu du lịch Bến Tre.
Nhằm tìm kiếm thông điệp hay và ý nghĩa đại diện cho Du lịch Bến Tre để quảng bá hình ảnh đến du khách trong và ngoài nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) và Khẩu hiệu (slogan) Du lịch Bến Tre.
Cuộc thi được phát động từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2018, dành cho tất cả các cá nhân và tổ chức trong và ngoài tỉnh có khả năng tham gia. Lễ tổng kết và công bố giải thưởng dự kiến tổ chức vào tháng 8/2018. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre khuyến khích mỗi tác giả tham ggia nhiều tác phẩm dự thi.
Thông tin chi tiết về cuộc thi được thể hiện trong Thể lệ cuộc thi tại website www.svhttdl.bentre.gov.vn, hoặc blog Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bến Tre http://dlbentre.blogspot.com; hoặc địa chỉ: 108/1 đường 30/4, phường 4, thành phố Bến Tre; điện thoại (0275).8511.480/3838.813 email: ttxtdlbt@gmail.com.
Nguồn: Sở VHTTDL Bến Tre