Kỷ niệm 20 năm ngày UNESCO công nhận Khu đền tháp Mỹ Sơn

Kỷ niệm 20 năm ngày UNESCO công nhận Khu đền tháp Mỹ Sơn

Năm2019, Quảng Nam dự kiến sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịchnhằm kỷ niệm 20 năm ngày UNESCO công nhận Khu đền tháp Mỹ Sơn, Đô thị cổ Hội Anlà Di sản văn hóa thế giới và 10 năm công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giớiCù Lao Chàm.

Năm 1999, khu đền tháp Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: daidoanket.vn

Theokế hoạch, các hoạt động kỷ niệm dự kiến sẽ được tổ chức trong năm 2019 gồm: Khởiđộng tour du lịch con đường Di sản Đông Dương; Hội nghị xúc tiến đầu tư “Kết nốidi sản trong phát triển du lịch"; Triển lãm Mỹ thuật về chủ đề Di sản vănhóa; Hội thảo khoa học quốc tế “Xác lập mô hình quản lý di sản”, Hội nghị nhìnnhận lại những kết quả đạt được trong 20 năm Mỹ Sơn, Hội An được UNESCO công nhận…

Ngoàira, trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng năm kỷ niệm, Quảng Nam sẽ Đăng caitổ chức Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup 2019; Tổ chức các lễ hội, sự kiệnvăn hóa, thể thao, du lịch từ các địa phương Hội An, Duy Xuyên, Tam Kỳ.

Mụcđích tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong sựnghiệp bảo tồn và phát huy giá trị của Đô thị cổ Hội An, Khu di tích Mỹ Sơn qua20 năm được UNESCO công nhận Di sản văn hoá Thế giới và 10 năm Cù lao Chàm – HộiAn được công nhận Khu dự trữ sinh quyển Thế giới.

Quađó, giới thiệu các giá trị nổi bật của Đô thị cổ Hội An, Khu di tích Mỹ Sơn,Khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An đến với nhân dân, du khách trong vàngoài nước; đồng thời, tìm ra những giải pháp tích cực cho mục tiêu bảo tồn vàphát huy các giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhiên trên địa bàn.

Bantổ chức mong muốn, thông qua các hoạt động kỷ niệm sẽ góp phần nâng cao ý thức,trách nhiệm của cộng đồng vì sự nghiệp bảo tồn các di sản văn hoá, thiên nhiêntrong thời kỳ hội nhập.

Nguồn:Cinet