Công tác tuyên truyền kỷ niệm 84 năm thành lập Đảng CSVN, 80 năm thành lập Chi bộ Đảng Cộng Sản đầu tiên tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Công tác tuyên truyền kỷ niệm 84 năm thành lập Đảng CSVN, 80 năm thành lập Chi bộ Đảng Cộng Sản đầu tiên tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/BTG, ngày 25/12/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3/2/1930-3/2/2014); 80 năm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (2/1934-2/2014), ngày 6/1/2014 Sở VHTTDL đã có công văn số 11/SVHTTDL-NVVH chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền gửi phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố trên địa bàn cùng các đơn vị trực thuộc Sở.
Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh, SVHTTDL thực hiện xây dựng kế hoạch tổng thể các hoạt động, đảm bảo gắn kết các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và Khai hội Văn hóa Du lịch năm 2014, chỉ đạo các đơn vị chức năng trang trí cổ động trực quan, thông tin lưu động. Tổ chức các hoạt động với nội dung và hình thức sinh động, phong phú, đa dạng và mang tính thiết thực, góp phần thực hiện tốt yêu cầu giáo dục truyền thống, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nhất là các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian trong dịp vui tết cổ truyền của dân tộc. Các hoạt động tổ chức trang trọng, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở chú trọng đến các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
Trên cơ sở đó, SVHTTDL yêu cầu phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố cùng các đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu Đề cương và khẩu hiệu, triển khai tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3/2/1930-3/2/2014); 80 năm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (2/1934-2/2014), nhằm góp phần làm phong phú, sinh động, hiệu quả hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Giáp Ngọ-2014./.
Nguồn: TTTTXTDL