Thông báo tham gia cuộc thi Ý tưởng Khoa học tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu lần thứ II năm 2016 -2017

Mời tham gia cuộc thi Ý tưởng Khoa học tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu lần thứ II năm 2016 -2017

Cuộc thi  Ý tưởng Khoa học  tỉnh BR-VT lần thứ II năm 2016 -2017 được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT tổ chức trên 05 lĩnh vực: Bảo vệ môi trường- An toàn giao thông – An toàn thực phẩm – Phát triển du lịch- Cải cách hành chính. Đây là cuộc thi có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động đổi mới, sáng tạo, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đề xuất các ý tưởng hay nhằm góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững tại tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.
Ý tưởng tham gia Cuộc thi là kết quả sáng tạo của tác giả, có thể là giải pháp hoàn thiện (có khả năng ứng dụng được ngay) hoặc chưa hoàn thiện (cần tiếp tục nghiên cứu để có thể ứng dụng, mở rộng phạm vi và khả năng ứng dụng), nhưng việc sử dụng, áp dụng ý tưởng không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác đang được bảo hộ tại Việt Nam. Ý tưởng được xem xét, đánh giá để trao giải là đề xuất có tính mới, tính khả thi và có khả năng mang lại lợi ích.
Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu thông báo để các đơn vị, CBCCVC, người lao động được biết tham gia cuộc thi.
Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: đến hết ngày 31/8/2017.
Nội dung Thể lệ, hồ sơ đăng ký tham dự Cuộc thi được đăng tải trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ: http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn
Các đơn vị có nhu cầu tham gia vui lòng liên hệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cụm B3, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, số 198, đường Bạch Đằng,
phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
ĐT: 064.3727340; Fax: 064.3853557
Email: lienttk@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn
Nguồn: TTTTXTDL