Phối hợp triển khai thực hiện đề tài Nghiên cứu loại hình du lịch Homestay ở tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu

Phối hợp triển khai thực hiện đề tài Nghiên cứu loại hình du lịch Homestay ở tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu

Sở Khoa học và Công nghệ vừa có công văn gửi Trường Cao Đẳng Du lịch, Sở Du lịch, Sở Tài Chính, Hiệp hội Du lịch tỉnh, UBND Xã Long Sơn về việc phối hợp triển khai thực hiện đề tài Nghiên cứu loại hình du lịch Homestay ở tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.
“Nghiên cứu loại hình du lịch Homestay ở tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu” là đề tài của trường Cao Đẳng Du lịch Vũng Tàu do TS. Phùng Đức Vinh, hiệu trưởng của trường làm chủ nhiệm đề tài. Đây là đề tài được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn, tuyển chọn  và đề tài đã được các Sở, Ban, Ngành liên quan đồng ý thống nhất một số nội dung triển khai đề tài (trong đó có nội dung thống nhất về việc xây dựng mô hình du lịch Homestay ở xã Long Sơn)
Để việc thực hiện đề tài được diễn ra thuận lợi, hiệu quả. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Sở Du lịch, Sở Tài Chính, UBND xã Long Sơn, Hiệp hội Du lịch Tỉnh và đơn vị chủ trì phối hợp thực hiện một số công việc sau: Đề nghị Sở Du lịch có văn bản đồng ý sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài sau nghiệm thu, quảng bá mô hình du lịch Homestay ở xã Long Sơn trên các phương tiện thông tin đại chúng; UBND xã Long Sơn hỗ trợ cho đơn vị chủ trì và chủ đề tài triển khai mô hình Homestay tại địa phương, hỗ trợ về vấn đề pháp lý, thủ tục hành chính, an ninh trong quá trình thực hiện mô hình và duy trì mô hình; Hiệp hội Du lịch hỗ trợ việc quảng bá mô hình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Riêng đối với đơn vị chủ trì Sở đề nghị chỉnh sửa, hoàn thiện thuyết minh đề tài theo góp ý của các sở, ngành, địa phương có liên quan, làm rõ chỉ tiêu chọn hộ tham gia mô hình, bổ sung nội dung xây dựng tour du lịch thử nghiệm Homestay, xây dựng và triển khai mô hình đạt hiệu quả. 

Nguồn: TTTTXTDL