Danh sách các cơ sở nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Bà Rịa –Vũng Tàu

Danh sách các cơ sở nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Bà Rịa –Vũng Tàu

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh BR-VT vừa có công văn gửi Sở Du lịch, Sở Công thương về việc cung cấp thông tin các cơ sở nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.
Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Tỉnh tiếp cận với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Sở Du lịch xin đăng tải danh sách các cơ sở nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để bạn đọc được biết.
nguồn: TTTTXTDL