Tình hình kinh tế -xã hội, Quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017

Tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017

 Ngày 6/10/2017 UBND tỉnh đã có thông báo số 540/TB-UBND về việc thông báo kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trong 03 tháng cuối năm 2017
Theo đó, 9 tháng đầu năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đều tăng cao so với nghị quyết đề ra. Đặc biệt một số chỉ tiêu tăng mạnh như doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 4,78% (so với nghị quyết đề ra 0,4 %), kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 14,69% (so với nghị quyết đề ra là 10,1%), kim ngạch nhập khẩu tăng 19,02%( nghị quyết đề ra 9,48%), giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 2,3 % (nghị quyết 1,2 %), tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện khoảng 28.754 tỷ đồng tăng 5,69 % so với cùng kỳ (nghị quyết 5,05%)…du lịch có bước chuyển biến rõ rệt, thu ngân sách địa phương được hưởng cơ bản đảm bảo dự toán; các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao đều triển khai kịp thời huy động đạt chỉ tiêu số cháu đi mẫu giáo trong độ tuổi, toàn bộ rác thải y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia, an ninh xã hội, các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội tiếp tục được quan tâm…  
Trong 3 tháng cuối năm tỉnh đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong đó tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước  năm 2018 đảm bảo khả thi, sát thực tế tiết kiệm hiệu quả; tập trung triển khai kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh các giải pháp đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành các mục tiêu phát triển cả năm 2017. Đồng thời triển khai các nhóm giải pháp thực hiện chương trình hành động và cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); thực hiện chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017; nghiên cứu quy trình tổ chức thực hiện mô hình triển khai các dự án kinh doanh bất động sản du lịch (condotel); ban hành quy trình đầu tư du lịch dưới tán rừng; thúc đẩy các dự án đầu tư lớn; khu đô thị Gò Găng, Vũng Tàu Paradise, vườn thú hoang dã Safari, khu du lịch Núi Dinh, trung tâm logistic Cái Mép hạ…
Nguồn: TTTTXTDL