Kế hoạch tuyên truyền kỳ họp thứ Sáu –HĐND tỉnh Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 -2021

Kế hoạch tuyên truyền về Kỳ họp thứ Sáu –HĐND tỉnh Khóa VI, Nhiệm kỳ 2016 -2021

Ngày 26/10/2017 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu  đã ban hành Kế hoạch số 60/KH –HĐND nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của kỳ họp thứ Sáu –HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 -2021 (diễn ra trong 03 ngày 5/12 đến ngày 7/12/2017).
Theo đó, thời gian và địa điểm tổ chức họp báo chuẩn bị cho kỳ họp như sau: trước kỳ họp sẽ tổ chức họp báo vào ngày 30/11/2017 tại phòng họp 501 văn phòng HĐND tỉnh, số 1 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung,TP Bà Rịa) nội dung gồm thông báo nội dung, chương trình kỳ họp, ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, các dự thảo nghị quyết sẽ được xem xét để thông qua, nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp; các báo cáo thường trực của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, Ngành cơ quan tư pháp…sẽ trình tại kỳ họp. Sau kỳ họp sẽ tổ chức họp báo vào ngày 7/12/2017, tổ chức họp báo ngay sau khi hoàn thành các nội dung của kỳ họp, địa điểm tại Hội trường C, trung tâm Hành chính Chính Trị tỉnh với nội dung thông báo, giải thích toàn bộ các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thông báo kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Sáu.
Hội đồng Nhân dân Tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và phối hợp với văn phòng HĐND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền Kỳ họp thứ sáu của HĐND  tỉnh đạt kết quả tốt. 
Nguồn: TTTTXTDL