Đề nghị các doanh nghiệp du lịch xác thực thông tin để thực hiện ấn phẩm du lịch năm 2017

Đề nghị các doanh nghiệp du lịch xác thực thông tin để thực hiện ấn phẩm du lịch năm 2017

Hiện nay, Trung tâm Thông tin và Xúc  tiến Du lịch  đang biên tập Cẩm nang Du lịch và Bản đồ Du lịch phục vụ cho công tác tuyên truyền quảng bá du lịch trong năm 2017 và 2018.
Để cập nhật các thông tin chính xác về các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ sở kinh doanh du lịch xác nhận lại thông tin của đơn vị mình bao gồm:
- Tên doanh nghiệp:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại, số Fax (nếu có):
- Địa chỉ website - email -  facebook… 
-Người đại diện và số điện thoại của người đại diện cho đơn vị.
Thời gian cung cấp thông tin từ ngày 15/11/2017 đến hết ngày 22/11/2017. Mọi thông tin đơn vị cung cấp vui lòng gửi vào địa chỉ email: thuyttdlbrvt@gmail.com, người liên hệ bà Nguyễn Thị Thúy – Chuyên viên phòng TTDL, ĐT: 0906.625.908 - 02543.526.223
Sau thời gian đã quy định nếu đơn vị nào không cung cấp thông tin đơn vị về cho Trung tâm thì sau khi phát hành ấn phẩm nếu có sai sót Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm. Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác của quý doanh nghiệp.
Nguồn: TTTTXTDL