Đại hội công đoàn cơ sở Sở Du lịch nhiệm kỳ 2017 -2022

Đại hội công đoàn cơ sở Sở Du lịch nhiệm kỳ 2017 -2022

Ngày 17/11/2017 Sở Du lịch tỉnh BR-VT đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự Đại hội gồm có ông Nguyễn Viết Dũng – Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh BR-VT cùng toàn thể CBCCVC Sở Du lịch, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch.
Công đoàn viên bỏ phiếu bầu BCH công đoàn cơ sở nhiệm kì mới
Đại hội đã nêu lên những công việc mà Công đoàn đã thực hiện trong thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục và đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên tại Đại hội.
Trong khuôn khổ Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Du lịch giai đoạn 2017-2022, nhằm giúp công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian sắp tới.
Nguồn: TTTTXTDL