Huyện Côn Đảo hướng dẫn thủ tục và điều kiện kinh doanh du lịch đường sông

Côn Đảo hướng dẫn thủ tục và điều kiện kinh doanh du lịch đường sông

Ngày 15/11/2017 UBND huyện Côn Đảo đã có công văn số 2851/UBND-VHTT gửi các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thủy nội địa, các phòng, ban có liên quan trên địa bàn huyện về việc hướng dẫn thủ tục và điều kiện kinh doanh du lịch đường sông trên địa bàn huyện Côn Đảo.
Theo đó để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa, nhất là để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, khách du lịch và phương tiện khi tham gia các tour du lịch trên các tuyến sông trên địa bàn huyện Côn Đảo, UBND huyện đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đường sông thực tốt một số nội dung về tủ tục và điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch đường sông như sau:
Về phương tiện vận chuyển: phương tiện vận chuyển khách ra, vào nhà bè phải có đầy đủ giấy tờ, đảm bảo các thiết bị an toàn theo Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2005 và được sửa đổi , bổ sung ngày 17/6/2014 gồm giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;các trang thiết bị an toàn cho mọi người, phương tiện và các thiết bị PCCC khác theo quy định; kẻ hoặc gắn số đăng ký, sơn vạch dầu mớn nước an toàn…
Đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hành khách yêu cầu phải có đủ sức khỏe và kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm, có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh, loại phương tiện gồm: Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoặc thuyền trưởng, máy trưởng hạng I,II,III( căn cứ vào số người được chở và công suất máy);giấy chứng nhận lái phương tiện cao tốc loại 1 đối với phương tiện >12 người, loại II đối với phương tiện <12 người; bảo hiểm trách nhiệm dân sự; chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản đối với thuyền viên, người điều khiển phương tiện.
Nguồn: TTTTXTDL