Trong năm 2017 Huyện Long Điền đón trên 2 triêu lượt khách

Năm 2017 Huyện Long Điền đón trên 2 triệu lượt khách

Phòng Văn hóa Thông tin huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu vừa có báo kết quả hoạt động du lịch năm 2017 trên địa bàn huyện.
Theo đó, trong năm 2017 toàn huyện đã đón và phụ vụ khoảng 2.439.174 lượt khách, đạt 128,92 % kế hoạch năm 2017 (1.892.000 lượt khách) trong đó: Các khu du lịch đón khoảng 1.889.174 lượt trong đó khách Quốc tế khoảng 7.344 lượt, khách nội địa khoảng 1.881.830 lượt. Khách hành hương cúng viếng khoảng 435.000 lượt, khách trong cao điểm lễ hội Dinh Cô khoảng 115.000 lượt. Tổng số doanh thu khoảng trên 330 tỷ đồng đạt 100,01% kế hoạch, tăng 10,66 % năm 2016. Trong đó doanh thu từ các khu du lịch khoảng gần 277 tỷ đồng, doanh thu từ các dịch vụ xã – thị trấn khoảng gần 27 tỷ đồng.
Trong năm 2018 các chỉ tiêu đặt ra của huyện gồm tổng doanh thu du lịch là 363,7 tỷ đồng, tổng lượt khách quốc tế là 9.000 lượt người, tổng lượt khách đến tham quan là 1,982 triệu người.
Nguồn: TTTTXTDL