Tăng cường quản lý, tổ chức lễ hội đầu năm 2018

Tăng cường quản lý, tổ chức lễ hội đầu năm 2018

Ngày 21-2, bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã ký văn bản số 91/VHCS- QLHĐLH gửi tới Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội đầu năm 2018. 
Công văn nêu rõ: Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong những ngày đầu Xuân Mậu Tuất 2018 đã diễn ra an toàn, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Tuy nhiên, một số lễ hội, di tích vẫn còn xảy ra hiện tượng đổi tiền lẻ, rải tiền lẻ, đặt tiền lễ không đúng nơi quy định, đốt nhiều đồ mã, vàng mã, hương, nến gây tốn kém, lãng phí, ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ mất an toàn trong di tích và lễ hội. Do đó, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng đến phương án đảm bảo an toàn tính mạng cho người tham gia hoạt động lễ hội; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại di tích và lễ hội. Các địa phương cần có biện pháp phân công người kịp thời thu gom tiền lẻ, tiền đặt lễ; hướng dẫn thắp hương, đốt vàng mã đúng nơi quy định; không để xảy ra chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự an ninh. Mặt khác, các địa phương cần giữ gìn vệ sinh môi trường; phối hợp với cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ hiện tượng người ăn xin, ăn mày đeo bám gây bức xúc cho du khách. 
Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong quản lý và tổ chức lễ hội; không để xảy ra các hành vi phản cảm, kích động bạo lực, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. 
Trước đó, Thanh tra Bộ VHTTDL cũng đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao du lịch vào dịp lễ hội. Thanh tra Bộ yêu cầu tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành kinh doanh văn hóa phẩm trái phép, các hoạt động mê tín, dị đoan và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời, các địa phương cần kiểm tra, ngăn chặn việc đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không có trong hồ sơ xếp hạng di tích, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
THANH GIANG (Báo BR-VT)