Xây dựng gian hàng quảng bá hình ảnh BR-VT tại TP.Padang (Indonesia)

Xây dựng gian hàng quảng bá hình ảnh BR-VT tại TP.Padang (Indonesia)

Ngày 12-3, đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các sở: Ngoại vụ, Du lịch, Công thương, NN-PTNT báo cáo kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác với TP.Padang (Indonesia).
Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ, trong năm 2018, hai địa phương sẽ trưng bày “Góc BR-VT” tại Padang và “Góc Padang” tại TP.Vũng Tàu; trao đổi học tập kinh nghiệm 2 bên về lĩnh vực nông nghiệp. Hiện tại, TP.Padang đã dành địa điểm xây dựng “Góc BR-VT” có diện tích 12m2 tại quảng trường trung tâm thành phố để giới thiệu tiềm năng kinh tế-du lịch-văn hóa, các điểm đến của BR-VT và một địa điểm rộng 40m2 tại siêu thị trung tâm thành phố làm nơi trưng bày các sản phẩm, hàng hóa của tỉnh BR-VT. 
Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở đã trao đổi, bàn bạc để thống nhất kế hoạch, chương trình hợp tác giữa TP.Padang và tỉnh BR-VT về trưng bày sản phẩm thương mại, du lịch, học tập về nông nghiệp...
Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Tuấn Quốc giao Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Công thương, Sở Du lịch chọn sản phẩm hàng hóa, nội dung, hình ảnh quảng bá du lịch, thế mạnh địa phương, thiết kế gian trưng bày và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch trưng bày tại TP. Padang. “Góc Padang” tại TP.Vũng Tàu sẽ được bố trí tại số 1, Bacu, TP. Vũng Tàu và địa điểm giới thiệu sản phẩm, hàng hóa của TP.Padang tại số 8, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Vũng Tàu. Nội dung trao đổi nhân sự học tập kinh nghiệm trong nông nghiệp về việc trồng lúa tại huyện Đất Đỏ dự kiến thực hiện cuối tháng 4-2018.
Tỉnh BR-VT và TP.Padang đã ký kết Chương trình hành động giai đoạn 2017-2021 với các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực: Hành chính-quản trị, Nông nghiệp-ngư nghiệp, Thương mại-đầu tư, Giáo dục-đào tạo, Văn hóa-thể thao-du lịch.
Nguồn: Báo BR-VT