Lễ hội Kỳ Yên đình thần Thắng tam năm 2018

Lễ hội Kỳ Yên đình thần Thắng tam năm 2018

Theo truyền thống Lễ hội Kỳ yên Đình Thần Thắng Tam năm nay được tổ chức trong 03 ngày từ ngày 02 đến ngày 04 tháng 4 (nhằm ngày 17 đến ngày 19 tháng 02 âm lịch), thu hút đông đảo người dân khắp nơi về tham dự.
Chương trình lễ hội gồm: Nghi cúng giỗ Tiền hiền và các Anh hùng liệt sĩ, Thỉnh Sắc Thần vào Ngôi Chánh điện Đình Thần, Nghi cúng Túc Yết (Tiên lễ Nghinh Thần), Lễ Xây Chầu Đại Bội, Nghi cúng Đàn Cả. Ngoài ra còn có tiết mục múa Lân Sư Tử Hí Cầu và một số tiết mục văn nghệ khác.
Tham gia lễ hội bao gồm nhiều thành phần khác nhau, với mục đích chung là cầu cho mưa thuận, gió hòa, quốc thái, dân an, gia đình ấm no và hạnh phúc. Lễ hội còn là dịp để thế hệ trẻ hôm nay ôn lại lịch sử hào hùng dân tộc qua quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước của các thế hệ cha ông đi trước. Qua đó thể hiện được nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Nam bộ nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.
Một số hình ảnh về lễ hội:
nghi thức cúng Túc Yết
các hương chức kiểm tra sắc thần
Nghi thức Thỉnh sắc Thần vào ngôi chánh điện
Nguồn: TTTTXTDL