Các lễ hội quan trọng tại tỉnh BÀ Rịa -Vũng Tàu năm 2018

Các lễ hội quan trọng tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2018

Trong năm 2018 tỉnh BR-VT tổ chức một số lễ hội thể hiện nét đẹp văn hóa của người dân BR-VT nói riêng và của vùng Nam bộ nói chung. Trong đó có các lễ hội quan trọng như sau:
Nguồn: TTTTXTDL