Hội nghị “Phát triển các dự án khởi nghiệp và giới thiệu các Chính sách về Khoa học và Công nghệ hỗ trợ khởi nghiệp”

Hội nghị “Phát triển các dự án khởi nghiệp và giới thiệu các Chính sách về Khoa học và Công nghệ hỗ trợ khởi nghiệp”

Để triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp năm 2018 một cách hiệu quả, ngày 06/4/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội nghị “Phát triển các dự án khởi nghiệp và giới thiệu các Chính sách về KH&CN hỗ trợ khởi nghiệp” tại Trung tâm Hội nghị tỉnh BR-VT. Tham dự Hội nghị gồm có: ông Mai Thanh Quang – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT, ông Phạm Duy Hiếu – Tổng Giám đốc Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam, cùng đại diện các Sở, ban ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
Các đại biểu về tham dự Hội nghị
Với mục tiêu là cung cấp cho các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp định hướng tổng quan về phát triển dự án khởi nghiệp và các chính sách về khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai thực hiện, giúp các dự án khởi nghiệp có thể tận dụng tối đa các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp từ bên ngoài để phát triển dự án khởi nghiệp tốt nhất.
Tại Hội nghị các doanh nghiệp đã được lắng nghe những ý kiến, chia sẻ từ các chuyên gia về hành trình phát triển các dự án khởi nghiệp, giới thiệu về các chương trình hỗ trợ từ Sở Khoa học và Công nghệ, Chính sách cho vay và tài trợ của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh, Chính sách hỗ trợ, ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hỗ trợ các dự án sản xuất thử nghiệm trong doanh nghiệp và các chương trình hỗ trợ khác; đây cũng là nơi mà các doanh nghiệp có thể để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kết nối, hợp tác trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh. 
Nguồn: TTTTXTDL