UBND TP.Vũng Tàu: Kế hoạch tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2018

UBND TP.Vũng Tàu: Kế hoạch tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2018

Giỗ Tổ Hùng Vương được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết, là điểm hội tụ văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam ta từ bao đời nay cùng tôn thờ một vị Quốc Tổ. 
Ngày 2/4/2018, UBND Thành Phố Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018 tại Thành phố Vũng Tàu. Nhằm tuyên truyền giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tôn vinh các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, qua đó động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành Phố Vũng Tàu lần thứ VI. Đồng thời khẳng định nỗ lực, cố gắng của thành phố Vũng Tàu trong việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, xây dựng và phát triển lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.
Theo Kế hoạch, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018 tại TP,Vũng Tàu sẽ được diễn ra từ ngày 23/4/2018 đến hết ngày 25/4/2018 tại đền thờ Hùng Vương –Mẫu Cửu Thiên (số 12 đường Bạch Đằng, P.5, Tp. Vũng Tàu). Hoạt động chính của lễ gồm 2 phần, phần Hội và phần Lễ.
Phần Hội gồm múa lân mừng ngày hội, tổ chức cuộc thi gói bánh chưng tại Đền Thời Hùng Vương và chương trình văn nghệ diễn ra tại sân chùa Thích Ca Phật Đài phường 5, tp. Vũng Tàu. Phần lễ gồm trang trí tại khu vực tổ chức lễ, nghi thức dâng hương…
Nguồn TTTTXTDL