Hội nghị triển khai, phổ biến

Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật

Ngày 17/4/2018 Sở Du lịch tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Du lịch năm 2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tại Hội trường Thành ủy Tp. Vũng Tàu. Tham dự Hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo và các phòng ban chuyên môn Sở Du lịch, các Sở, ban ngành có liên quan và gần 150 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.
Bà Trần Thị Thu Hiền (PGĐ Sở Du lịch) - Triển khai, phổ biến Luật Du lịch năm 2017.
Với mục đích triển khai, phổ biến kịp thời các quy định của Luật Du lịch 2017, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch đến các cơ quan, tổ chức và toàn thể CBCC thuộc ngành du lịch; Tuyên truyền, phổ biến, các nội dung cơ bản của Luật Du lịch 2017 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá nhân, khách du lịch có liên quan đến lĩnh vực du lịch.
Tại Hội nghị Sở Du lịch đã tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Du lịch 2017, những thay đổi so với Luật Du lịch năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, hộ cá nhân kinh doanh lưu trú và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác. Trong khuôn khổ nội dung Hội nghị, ông Đinh Văn Bình - Phó phòng PC.64 Công an tỉnh BR-VT cũng đã tuyên truyền, phổ biến Pháp luật quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Toàn cảnh Hội trường.
Theo Kế hoạch, Sở Du lịch sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật vào ngày 19/4/2018 tại Hội trường Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh BR-VT cho các doanh nghiệp, hộ cá thể kinh doanh du lịch trên địa bàn TP.Bà Rịa và các huyện.
Nguồn: Xuân Huy (TTTTXTDL)