Bà Rịa –Vũng Tàu Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm phục vụ công tác đón khách tàu biển

Bà Rịa –Vũng Tàu Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm phục vụ công tác đón khách tàu biển

Nhằm chủ động và tạo điều kiện thuận lợi để các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp du lịch và nhân dân tham gia các hoạt động đón khách du lịch tàu biển, tạo bước đột phá để phát triển loại hình du lịch tàu biển tại tỉnh. Ngày 09/04/2018  UBND tỉnh BR-VT đã ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm phục vụ công tác đón khách du lịch tàu biển trên địa bàn tỉnh.
Tàu Genting Dream cập cảng Tân Cảng - Cái Mép ngày 8/11/2016
Theo đó, nội dung Kế hoạch bao gồm: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tàu biển; Phát triển sản phẩm du lịch phục vụ khách tàu biển; Đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện; tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến và phát triển thị trường; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Du lịch; tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Về công tác tổ chức thực hiện, UBND  tỉnh giao Sở Du lịch có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện; giao Hiệp hội Du lịch tỉnh tăng cường mối liên kết, hỗ trợ các doanh nghiệp đồng thời tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để các doanh nghiệp du lịch cập nhật thông tin, trao đổi, bàn giải pháp để thu hút khách du lịch tàu biển và khắc phục hạn chế còn tồn đọng; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo BR-VT phối hợp với Sở Du lịch trong công tác tuyên truyền phát triển loại hình du lịch tàu biển trên địa bàn tỉnh. UBND Tỉnh cũng đề nghị các đại lý tàu biển, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đón khách du lịch tàu biển phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan, cung cấp cho các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố về danh sách, thông tin các chuyến tàu du lịch cập cảng tại tỉnh nhằm đảm bảo việc đón tiếp, phục vụ khách tàu biển được an toàn, chu đáo.
Nguồn: Trung tâm TTXTDL